Přeskočit na obsah

Poučit se o našich moderních dějinách a podílet se aktivně na jejich prezentaci umožní brněnským žákům projekt Příběhy našich sousedů

20. října 2021

Brněnští radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 439 tisíc Kč základním školám na území města Brna na realizaci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů připravovaného společností Post Bellum – Paměť národa.

Každá škola, která se zapojí vytvořením jednoho týmu, získá 24 tisíc Kč, při vytvoření dvou týmů s jedním pedagogem obdrží 43 tisíc Kč, dva týmy se dvěma pedagogy pak dostanou 46 tisíc Kč.

Vzdělávací projekt je určený žákům osmých a devátých tříd základních škol. Ti se za doprovodu svých učitelů a koordinátorů z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy a budou mít za úkol vyzpovídat pamětníka ze svého okolí, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu nakreslí komiks, jiní vytvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Na závěr musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Nenásilnou a netradiční formou se tak poučí o našich moderních dějinách, přispějí k prohloubení mezigeneračního porozumění a poznají místní dějiny.

„Dějiny naší země ve 20. století jsou nebývale dramatické, poměrně složité a stále ještě nejednoznačně interpretované i přijímané. Kdo jim chce porozumět, měl by být vnímavý, empatický, mít rozhled a umět kriticky myslet. To vše, podle mého názoru, pomáhá v brněnských školácích vypěstovat a posílit právě projekt Příběhy našich sousedů. Děje se tak navíc velmi atraktivní a zábavnou formou. O úspěšnosti a oblíbenosti projektu svědčí i skutečnost, že se do něj nyní přihlásilo 15 škol. Od roku 2019 se do něj průběžně zapojilo kolem 30 škol, tedy přes 200 žáků. Je proto logické, že takto renomovaný projekt město Brno finančně podpoří,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý. „Výsledky práce mladých dokumentaristů budou jednak odvysílány v Českém rozhlase Brno, jednak se stanou součástí závěrečného prezentačního dne v červnu příštího roku,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Přihlášené školy: ZŠ Hamry 12, ZŠ Horácké náměstí 13, ZŠ Hroznová 1, ZŠ a MŠ J. Broskvy 3, ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, ZŠ Košinova 22, ZŠ Krásného 24, ZŠ Kuldova 38, ZŠ Masarova 11, ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, ZŠ Pavlovská 16, ZŠ Sirotkova 36, ZŠ a MŠ Vedlejší 10, ZŠ Vejrostova 1, ZŠ a MŠ Zemědělská 29.

O činnosti a projektech společnosti Post Bellum lze získat informace na www.postbellum.cz/co-delame.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.