Přeskočit na obsah

Potřebné dokumenty jsou schváleny: Technologie Janáčkova kulturního centra a průchod do Besedního domu se stěhují pod zem

26. srpna 2020

Technologické zázemí Janáčkova kulturního centra a průchod do Besedního domu se přesunou do podzemí. Rada města Brna v působnosti valné hromady městské společnosti Brněnské komunikace a. s. a dnes schválila potřebné pokyny a dodatky smluv.

„V původním návrhu sálu bylo takzvané technologické centrum na střeše budovy. Po dohodě s autory a projektanty volíme akusticky vhodnější řešení, a to umístění vzduchotechniky, klimatizace nebo vlhčení pod zem a mimo půdorys budovy, což zamezí možným a nežádoucím vibracím či hluku,“ popsala nejpodstatnější změnu primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Její slova doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný: „Velké množství zařízení v horní části objektu by také znamenalo enormní zátěž na statiku. Projektanti by se s tím samozřejmě uměli vypořádat, ale za cenu nadbytečných nákladů během samotné stavby. Dojde tak k vybudování tří podzemních podlaží, z nichž dvě spodní zabere právě strojovna a nejvyšší bude určeno k parkování. Předpokládáme, že zde vznikne přes dvacet dalších míst.“

Další změnou oproti původnímu záměru je jiná varianta průchodu mezi historickou a novou budovou, který pro svou činnost v obou objektech Filharmonie Brno potřebuje. „Nadzemní krček by byl technicky složitější kvůli napojení památkově chráněného Besedního domu, a tudíž i drahý, podzemní spojení s Janáčkovým kulturním centrem navíc už v úplných počátcích navrhovali památkáři, protože se jedná o významně menší zásah do vzhledu této historické části centra města,“ dodal náměstek Tomáš Koláčný.

Primátorka Markéta Vaňková připomněla i další aktuální kroky: „Za důležité považuji to, že hlavní akustik pan Yasuhisa Toyota odsouhlasil finální tvar sálu a všechny v něm použité materiály.“ Finalizuje i příprava akustického modelu sálu v měřítku 1:10. „Předpokládáme, že bude hotový na přelomu října a listopadu letošního roku,“ řekla Markéta Vaňková.

Stavební povolení získala stavba v červnu. „V červenci příštího roku bychom měli mít k dispozici kompletní dokumentaci pro provedení stavby. Následovat bude vypsání výběrového řízení na zhotovitele, takže již dříve avizované zahájení stavebních prací v roce 2022 je naprosto reálné,“ upřesnil další milníky realizace Petr Kratochvíl, předseda představenstva městské společnosti Brněnské komunikace, která zajišťuje stavbu významného strategického projektu od samého počátku, tedy od doby, kdy v první etapě vznikla tři patra podzemních garáží.

Janáčkovo kulturní centrum

Otevřenou veřejnou mezinárodní architektonickou soutěž na návrh nového koncertního sálu pro Filharmonii Brno vyhlásilo město v roce 2002. Z 80 účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti. Na soutěž navázala studie proveditelnosti a projekt k územnímu řízení a v roce 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí. V témže roce bylo zahájeno stavební řízení pro I. etapu stavby, tedy podzemní garáže, na základě kterého projekt získal stavební povolení a byl vysoutěžen dodavatel. Dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci pro I. etapu připravil Atelier M1 architekti. První etapa, tedy výstavba tří pater podzemních garáží, která zahrnovala také konstrukční a statickou přípravu pro druhou etapu, proběhla v letech 2015–2017.

 

Pro druhou etapu JKC, tedy nadzemní stavbu s koncertním sálem, bylo v roce 2016 vypsáno výběrové řízení na projektanta dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. V podmínkách soutěže město požadovalo, aby se tým prokázal realizací úspěšně fungujícího koncertního sálu obdobných parametrů s tím, že členem týmu musí být akustik, který takové sály realizoval již nejméně tři. Podmínkou byla také například délka praxe či zkušenosti se stavbami podobného objemu v památkové zóně. Kvalifikačním kolem prošli dva ze čtyř přihlášených účastníků, v soutěžním kole zvítězil tým ve složení Tomasz Konior (generální projektant), Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša (projektant stavební části). Tento tým projektantů představil v září 2018 svůj návrh možné podoby koncertního sálu, která se však odlišovala od původního architektonického návrhu společnosti Atelier M1 architekti a nebyla v souladu s parametry vydaného územního rozhodnutí.

 

Autoři z Atelier M1 architekti o pár dní později zažalovali město za porušení autorských práv plynoucích z uzavřené licenční smlouvy. Nové vedení města ustavené po volbách v říjnu 2018 s nimi zahájilo jednání, které v únoru 2019 vyústilo ve stanovení podmínek, za kterých je Atelier M1 architekti ochoten vzít žalobu zpět. Výsledkem byla Dohoda o narovnání.

 

V letošním roce se podařilo vyjednat nabytí blízké trafostanice hotelu International, což umožní – po její plánované demolici – rozšíření prostoru před Janáčkovým kulturním centrem, kde má vzniknout nové náměstí Ludvíka Kundery pojmenované po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. Stát i nadále přes úsporná opatření počítá se spolufinancováním projektu ve výši 600 milionů korun.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.