Přeskočit na obsah

Pořadník žadatelů o bezbariérové a seniorské byty zahrnuje aktuálně 500 lidí, s novými pravidly jim chce město nabízet byty rychleji

29. června 2022

Aktualizovaný pořadník, ve kterém lidé čekají na nabídku dostupného seniorského bytu s možností pečovatelské služby nebo bezbariérového bytu, dnes schválili brněnští radní. Po revizích, které provedl bytový odbor během prvního pololetí, v něm je momentálně necelých 500 osob. Nově jsou všechny v jednom pořadníku a mohou si volit vícero lokalit, v nichž by chtěly bydlet.

Bezbariérové a seniorské byty jsou nabízeny zájemcům podle pořadníku, který dvakrát ročně schvaluje Rada města Brna. Začátkem letošního roku byla přijata nová pravidla spjatá s přidělováním bytů – jednak sestavení pouze jednoho pořadníku s tím, že žadatel může preferovat nebo vyloučit určité lokality (dosud byl pro každou lokalitu veden pořadník zvlášť a bylo možné hlásit se vždy o byt jen v jedné lokalitě), jednak přidělování bytů Radou města Brna s přihlédnutím k tomu, kolik osob by nabídnutý byt využívalo. Pokud jen jedna, je přiměřené nabízet pouze jednopokojové byty o velikosti maximálně 50 m2.  

„Největší výhodou nového systému je, že se lidé mohou přihlásit o více lokalit. Slibujeme si od toho, že se nám bude dařit rychleji lidem nabízet možnosti bydlení i rychleji obsazovat volné byty,“ uvedl náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Od ledna do května letošního roku provedl bytový odbor kontrolu všech podaných žádostí o tyto tzv. byty zvláštního určení a písemně žadatele obeznámil s novým zněním kritérií. Pokud byly v žádostech shledány nějaké nedostatky, byli na to lidé upozorněni, aby je mohli napravit. Například podle Pravidel pronájmu bytů není možné, aby o tyto byty žádal někdo, kdo vlastní nemovitost nebo má k jejímu užívání zřízeno věcné břemeno, a pokud takový člověk o byt žádal, byl vyzván k tomu, aby prokázal, z jakých závažných důvodů nemůže tyto nemovitosti využívat. 

Následně byl zpracován pořadník žadatelů, v němž je 496 lidí. Pořadí žadatelů je dáno počtem bodů. Ty lidé získají třeba za to, jak dlouho v pořadníku čekají, jestli díky přestěhování do nového bytu uvolní jiný obecní byt, jestli je jejich bydlení aktuálně nevyhovující apod. Více informací je uvedeno na webu: https://bydleni.brno.cz/bydleni-pro-seniory/

Brno má aktuálně k dispozici 1161 bytů zvláštního určení (tedy seniorských a bezbariérových – těch je konkrétně 113). „K výstavbě připravujeme i další lokality. Letos bychom podle plánu měli dokončit stavbu na Bratislavské či na Bedřichovické ve Slatině, příští rok na Vranovské, projektujeme tento typ bydlení v Holáskách, v Bystrci nebo v Kníničkách,“ doplnil Jiří Oliva.

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.