Přeskočit na obsah

Pořadník žadatelů o bezbariérové a seniorské byty zahrnuje aktuálně 500 lidí, s novými pravidly jim chce město nabízet byty rychleji

29. června 2022
Aktualizovaný pořadník, ve kterém lidé čekají na nabídku dostupného seniorského bytu s možností pečovatelské služby nebo bezbariérového bytu, dnes schválili brněnští radní. Po revizích, které provedl bytový odbor během prvního pololetí, v něm je momentálně necelých 500 osob. Nově jsou všechny v jednom pořadníku a mohou si volit vícero lokalit, v nichž by chtěly bydlet.

Bezbariérové a seniorské byty jsou nabízeny zájemcům podle pořadníku, který dvakrát ročně schvaluje Rada města Brna. Začátkem letošního roku byla přijata nová pravidla spjatá s přidělováním bytů – jednak sestavení pouze jednoho pořadníku s tím, že žadatel může preferovat nebo vyloučit určité lokality (dosud byl pro každou lokalitu veden pořadník zvlášť a bylo možné hlásit se vždy o byt jen v jedné lokalitě), jednak přidělování bytů Radou města Brna s přihlédnutím k tomu, kolik osob by nabídnutý byt využívalo. Pokud jen jedna, je přiměřené nabízet pouze jednopokojové byty o velikosti maximálně 50 m2.  

„Největší výhodou nového systému je, že se lidé mohou přihlásit o více lokalit. Slibujeme si od toho, že se nám bude dařit rychleji lidem nabízet možnosti bydlení i rychleji obsazovat volné byty,“ uvedl náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Od ledna do května letošního roku provedl bytový odbor kontrolu všech podaných žádostí o tyto tzv. byty zvláštního určení a písemně žadatele obeznámil s novým zněním kritérií. Pokud byly v žádostech shledány nějaké nedostatky, byli na to lidé upozorněni, aby je mohli napravit. Například podle Pravidel pronájmu bytů není možné, aby o tyto byty žádal někdo, kdo vlastní nemovitost nebo má k jejímu užívání zřízeno věcné břemeno, a pokud takový člověk o byt žádal, byl vyzván k tomu, aby prokázal, z jakých závažných důvodů nemůže tyto nemovitosti využívat. 

Následně byl zpracován pořadník žadatelů, v němž je 496 lidí. Pořadí žadatelů je dáno počtem bodů. Ty lidé získají třeba za to, jak dlouho v pořadníku čekají, jestli díky přestěhování do nového bytu uvolní jiný obecní byt, jestli je jejich bydlení aktuálně nevyhovující apod. Více informací je uvedeno na webu: https://bydleni.brno.cz/bydleni-pro-seniory/

Brno má aktuálně k dispozici 1161 bytů zvláštního určení (tedy seniorských a bezbariérových – těch je konkrétně 113). „K výstavbě připravujeme i další lokality. Letos bychom podle plánu měli dokončit stavbu na Bratislavské či na Bedřichovické ve Slatině, příští rok na Vranovské, projektujeme tento typ bydlení v Holáskách, v Bystrci nebo v Kníničkách,“ doplnil Jiří Oliva.

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.