Přeskočit na obsah

Pořadatelé kulturních akcí mění termíny a programy. Město jim to umožní úpravou smluv

03. června 2020
Napravit aktuální situaci v kultuře, na které se negativně podepsala koronavirová pandemie, a pomoci organizátorům akcí se snaží vedení Brna. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit několik změn v poskytnutí individuálních dotací i návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města.

„Snažíme se vyjít vstříc všem subjektům v kulturní oblasti, které čerpají dotace od města. Rozvolnění smluv či další individuální změny jim pomohou překlenout složitou dobu vládních omezení společenských akcí
a především plánované akce uskutečnit. Ať už v příštím roce, či v omezeném režimu letos,“
uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Změny se v letošním roce dočká nová akce TrutnOFF BrnoON Open Air Festival v Pisárkách. Smlouvu
o poskytnutí dotace ve výši 3,8 milionu korun pro pořadatele, společnost GERONIMO s.r.o., již schválilo Zastupitelstvo města Brna. Doposud ale nebyla podepsána, protože vzhledem k vypuknutí koronavirové krize příjemce dotace čekal na vývoj situace ohledně možnosti pořádání festivalů. V plánovaném termínu bude ale možné organizovat pouze akce pro maximálně tisíc osob. Proto se pořadatelé rozhodli zorganizovat v letošním roce alespoň menší část programu zaměřenou na české umělce (J.A.R., Mňága a Žďorp, Plastic People atd.) a v roce 2021 realizovat zbylou část s důrazem na zahraniční účinkující. Festival se bude letos konat v termínu 20.–23. srpna a v roce 2021 se uskuteční ve dnech 19.–22. srpna.

„Kvůli změně termínů realizace a rozložení konání festivalu do dvou let se stanoví jiný způsob poskytnutí
a čerpání dotace a současně jiný termín pro vyúčtování splátek. Původní termín vyúčtování dotace byl
15. ledna příštího roku. Nyní však bude částka poskytnuta ve splátkách. První splátka ve výši půl milionu korun bude poskytnuta do třiceti dnů ode dne účinnosti smlouvy, druhá splátka ve výši milion korun bude poskytnuta letos na podzim, aby jí bylo možné pokrýt zálohy na zahraniční kapely, a třetí splátka ve výši dva a půl milionu korun bude poskytnuta začátkem roku 2021,“

vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

Navýšení čtyřleté individuální dotace z rozpočtu města Brna o 300 tisíc korun doporučili radní festivalu Groove Brno, který pořádá BUJOART, s. r. o. I tato akce se potýká s nejistou situací kolem šíření covid-19, proto se původní plánované koncerty zahraničních kapel přesouvají na rok 2021. Letošní ročník se pořadatelé rozhodli sestavit z kapel a projektů tuzemských, respektive brněnských umělců. Patří sem např. B-Side Band, Czech Ensemble Baroque a další. Odehraje se i Jazzová mše Jaromíra Hniličky. Tento koncert bude věnován lidem postiženým pandemií, zemřelým v důsledku covid-19 i všem, kteří se vinou koronaviru dostali do problémů.

„Společnosti BUJOART, s. r. o., byla v roce 2017 schválena čtyřletá individuální dotace ve výši dva miliony korun. Tato dotace byla v roce 2018 navýšena na celkovou částku 3,2 miliony korun s ročními splátkami v prvním roce ve výši půl milionu a v období 2018–2020 ročně ve výši 900 tisíc. Na základě rozhodnutí zastupitelů by tak mohli pořadatelé letos dostat 1,2 milionu korun. Důvodem navýšení je zejména záměr pořadatelů snížit vstupné tak, aby byly koncerty v této finančně náročné době dostupné co nejširší veřejnosti a současně mohli být adekvátně ohodnoceni interpreti,“ řekl Marek Fišer.

Radní také projednali několik návrhů dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna
a souhlasů se změnou projektu v oblasti kultury:
-    Marcela Drkošová, schválená dotace 30 tisíc Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní den tance – Flamenco pro všechny“, nový termín realizace 25. 4. 2021
-    Brněnští otaku, z. s., schválená dotace 180 tisíc Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Festival japonské kultury Animefest 2020“, změna názvu na „Festival japonské kultury 2021“, posunutí termínu realizace do 31. 12. 2021
-    Lužánky – středisko volného času Brno, p. o., schválená dotace 53 tisíc Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Freš Manéž – festival mladého cirkusu 2020“, změna názvu na „Freš Manéž – festival mladého cirkusu 2021“, posunutí termínu realizace do 31. 12. 2021
-    Lužánky – středisko volného času Brno, p. o., schválená dotace 58 tisíc Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dětská scéna 2020 a ŠPÍL-BERG 2020“, změna názvu na „Dětská scéna 2021 a ŠPÍL-BERG 2021“, posunutí termínu realizace do 31. 12. 2021
-    Tanec Praha, z. ú., schválená dotace 400 tisíc Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „TANEC PRAHA V BRNĚ“, obsahová změna projektu kvůli nemožnosti dodržení mezinárodního kontextu festivalu (místo původně 2 českých a 2 zahraničních souborů vystoupí 3 české)
-    MgA. Ing. Radim Hanousek, schválená dotace 112 tisíc Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dust in the Groove – Cyklus koncertů a workshopů 2020“, částečná změna obsahu projektu se změnou nákladů hrazených z prostředků dotace (namísto jarních workshopů pro děti ve školách bude projekt tvořen interaktivními webovými stránkami)


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.