Pomůže k dostupnějšímu bydlení v Brně spolupráce města a soukromého sektoru? - Tiskový servis

Pomůže k dostupnějšímu bydlení v Brně spolupráce města a soukromého sektoru?

  • 14. února 2024
  • 2 minuty čtení

Poptávka po vlastním bydlení v Brně dlouhodobě převyšuje nabídku. Město proto hledá i alternativní cesty, jak bytovou výstavbu podpořit. Jednou z nich je spolupráce se soukromým sektorem (tzv. PPP projekty). Potenciální zájemce zve nyní město na předběžné tržní konzultace, z nichž vzejdou podmínky koncesního řízení týkajícího se budoucího bydlení v lokalitě Západní brána.

„Naše představa je taková, že poskytneme investorovi městské pozemky v lokalitě Západní brána a ten na nich postaví byty. Jejich nadpoloviční většinu bude po dobu 20 let pronajímat v rámci koncese za snížené nájemné, menší část bude moct nabídnout i za tržní nájemné. Po uplynutí doby koncese přejde část bytů na město a zbývající část zůstane v rukou soukromníka, na kterého zároveň přejdou odpovídající pozemky,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast bydlení Karin Podivinská. 

Jedná se o schéma spolupráce Public-Private Partnership (PPP) ve formě DBFOM (Design, Build, Finance, Maintenance, Operate), kdy soukromý partner (koncesionář) infrastrukturu vyprojektuje, postaví, zafinancuje a po dobu trvání koncese udržuje a provozuje.

Předběžnou tržní konzultací, do které se mohou zapojit všichni zájemci (i nad rámec těch, které město aktivně osloví), chce město získat podklady k samotnému zadání koncesního řízení. „Uvědomujeme si, že jde o investici v řádu miliard, která dosud není v našem prostředí úplně standardní a zavedená. Proto chceme s potenciálními partnery od začátku jednat o nastavení projektu tak, aby byl smysluplný pro obě zainteresované strany,“ doplnila Podivinská.

Lokalita Západní brána se nachází v městské části Brno – Starý Lískovec a je vymezena ulicemi Jihlavská, U Penzionu/Labská, dálničním přivaděčem na D1 a podzemní tramvajovou dráhou (mezi zastávkami Osová a Nemocnice Bohunice). Rozloha celé lokality je cca 5 ha. Základní údaje o lokalitě jsou uvedeny v územní studii, kterou zpracovala Kancelář architekta města Brna a je dostupná na adrese: https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/uzemni-studie-zapadni-brana-zapadni-cast/.

Další články z rubriky