Přeskočit na obsah

Pomoc se životopisem, poradenství i tréninková místa. Magistrát podpoří lidi v nezaměstnanosti

30. září 2020

Lidé nad 50 let, zdravotně znevýhodnění, opakovaně nezaměstnaní, ale také lidé, kteří práci ztratili v důsledku vládních opatření proti šíření nemoci covid-19. Těm všem pomůže vrátit se zpět do pracovního procesu nový projekt. Město na něj získalo od státu dotaci ve výši 5,7 milionu korun, podílet se bude jen cca 300 tisíci.

„V tomto roce na území Brna dobíhá podobný projekt zaměřený na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob. Ten v posledních třech letech pomohl 480 klientům z úřadu práce, přímo zaměstnání zajistil zhruba 170 osobám. Navazující projekt, na nějž se podařilo získat výraznou dotaci, vychází z dobrých zkušeností a rozšiřuje okruh osob, kterým může pomoci znovu se vrátit do práce. Reaguje i na aktuální pandemickou situaci a její ekonomické dopady,“ vyzdvihla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekt Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna se zaměří na osoby ve věku nad 50 let, mladé dospělé opouštějící ústavní péči, zdravotně znevýhodněné osoby, dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané, osoby s nízkým vzděláním nebo osoby, které se nezaměstnanými staly v souvislosti s propadem ekonomiky způsobeným protiepidemickými opatřeními.

„Cílem projektu je poskytnout pomoc minimálně dvěma stům klientům vedeným na Úřadu práce. K tomu budou sloužit dvě formy: Krátkodobá podpora spočívá především v poradenství, pracovníci pomůžou klientovi se životopisem, vyzkouší s ním simulaci určitých situací, které ho čekají – třeba pohovor. Dlouhodobá podpora zahrnuje i tréninková místa, která jsou v městských společnostech jako Sako, Veletrhy Brno nebo Domov pro seniory Holásecká. Pět tréninkových míst máme aktuálně také přímo na magistrátě, a to v jídelně,“ podotkl náměstek pro oblast sociální Robert Kerndl.

Projekt bude probíhat od 1. ledna 2021 do 30. června 2022. Celkové náklady se předpokládají ve výši 6,005 mil., získaná dotace pokrývá 95 %, tj. asi 5,7 milionu. Financovaní města představuje zbývajících 5 %, tedy asi 300 tis. korun.

Oba projekty, končící Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna i nový Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, rozvíjejí tzv. Lokální síť zaměstnanosti. Jde o platformu, která sdružuje místní zaměstnavatele a svazy. Ti pak v rámci projektu dále spolupracují. Jde např. o: Úřad práce ČR, Svaz zaměstnavatelů ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, družstvo invalidů MYJÓMI, Vodní sklo, a. s., QUABA, s. r. o., SAKO, Veletrhy Brno a další.

Tréninková pracovní místa
Tzv. tréninkových pracovních míst (TPM) bylo od počátku projektu, který se nyní blíží do finále, vytvořeno 60. Momentálně jich funguje 10: v Knihovně Jiřího Mahena, v magistrátní jídelně na Malinovského náměstí, v SAKO Brno, Veletrzích Brno či v Domově seniorů Holásecká.

Postup je takový, že klient na TPM získá svého mentora z řad stálých zaměstnanců a klientův plat je navíc tři měsíce financován z prostředků EU. I díky tomu se daří motivovat zaměstnavatele k zapojení do projektu. Pokud se klient osvědčí, může zůstat jako běžný zaměstnanec, pokud o jeho služby nebude dále zájem, obdrží alespoň certifikát o úspěšném absolvování projektu, který mu může pomoci při získání regulérního zaměstnání.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.