Přeskočit na obsah

Podrobné 3D modely budov budou k dispozici u více než poloviny města. Rada dnes vybrala dodavatele pro zpracování dalších 20 dílčích území

18. května 2022
Pro dalších 20 dílčích území Brna budou k dispozici 3D modely budov. Dodavatele, společnost TopGis, s.r.o., dnes vybrali brněnští radní. Díky zakázce tak bude v 3D pokryta již více než polovina města.

„3D model budov je důležitým podkladem pro projekční činnost nebo pro územní plánování, pomůže při posuzování plánovaných nových staveb na stávající zástavbu, kdy ukáže například průhledy, dopady na chráněné pohledy nebo zastínění. Dá se také využít při různých analýzách, například pro šíření hluku, zjištění dopadů lidské činnosti na životní prostředí nebo při sledování šíření znečištění vzduchu. Užitečný je v krizovém řízení, když se řeší dopady přírodních katastrof, například povodní či havárií. A v neposlední řadě lze získaná data využít pro propagaci města při tvorbě virtuálních procházek,“ uvedl uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Město má k dispozici několik sad 3D modelů budov z předešlých let. „Řada z nich už vzhledem k datu pořízení a úrovni zpracování nevyhovuje dnešním požadavkům uživatelů, protože odborníci vyžadují vyšší úroveň detailu pro 3D model budov na celém území města. Proto se v několika fázích postupně pořizuje aktuální 3D model v lepší technické specifikaci pro celé území města Brna,“ vysvětlil Ondřej Kotas a upozornil: „3. etapa 3D modelu, stejně tak jako předchozí fáze, bude dostupná formou otevřených dat na brněnském dataportálu.“ 

Aktuální veřejná zakázka je třetí fází tvorby 3D modelu v této úrovni detailu. Vybraným dodavatelem je společnost TopGis, s.r.o., která za 2 000 000 Kč bez DPH zpracuje 20 dílčích území. V minulých letech již bylo vysoutěženo 42 z celkových 105 dílčích území, které dělí město Brno podle typů zástavby. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.