Přeskočit na obsah

Podrobné 3D modely budov budou k dispozici u více než poloviny města. Rada dnes vybrala dodavatele pro zpracování dalších 20 dílčích území

18. května 2022
Pro dalších 20 dílčích území Brna budou k dispozici 3D modely budov. Dodavatele, společnost TopGis, s.r.o., dnes vybrali brněnští radní. Díky zakázce tak bude v 3D pokryta již více než polovina města.

„3D model budov je důležitým podkladem pro projekční činnost nebo pro územní plánování, pomůže při posuzování plánovaných nových staveb na stávající zástavbu, kdy ukáže například průhledy, dopady na chráněné pohledy nebo zastínění. Dá se také využít při různých analýzách, například pro šíření hluku, zjištění dopadů lidské činnosti na životní prostředí nebo při sledování šíření znečištění vzduchu. Užitečný je v krizovém řízení, když se řeší dopady přírodních katastrof, například povodní či havárií. A v neposlední řadě lze získaná data využít pro propagaci města při tvorbě virtuálních procházek,“ uvedl uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Město má k dispozici několik sad 3D modelů budov z předešlých let. „Řada z nich už vzhledem k datu pořízení a úrovni zpracování nevyhovuje dnešním požadavkům uživatelů, protože odborníci vyžadují vyšší úroveň detailu pro 3D model budov na celém území města. Proto se v několika fázích postupně pořizuje aktuální 3D model v lepší technické specifikaci pro celé území města Brna,“ vysvětlil Ondřej Kotas a upozornil: „3. etapa 3D modelu, stejně tak jako předchozí fáze, bude dostupná formou otevřených dat na brněnském dataportálu.“ 

Aktuální veřejná zakázka je třetí fází tvorby 3D modelu v této úrovni detailu. Vybraným dodavatelem je společnost TopGis, s.r.o., která za 2 000 000 Kč bez DPH zpracuje 20 dílčích území. V minulých letech již bylo vysoutěženo 42 z celkových 105 dílčích území, které dělí město Brno podle typů zástavby. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.