Podpora prevence, kreativních odvětví nebo sociálních služeb. Zastupitelé projednali i téma lanovky - Tiskový servis

Podpora prevence, kreativních odvětví nebo sociálních služeb. Zastupitelé projednali i téma lanovky

Dubnové zasedání Zastupitelstva města Brna mělo na programu 130 bodů. Na úvod byly schváleny aktualizace tří vyhlášek nebo smlouvy o spolupráci s dvěma evropskými městy – ukrajinským Lvovem a chorvatským Záhřebem. Tématem byly i dotace, ty putují na podporu kreativních odvětví, na prevenci kriminality nebo do sociálních služeb. V průběhu jednání byl diskutován i projekt výstavby lanovky z Pisárek do kampusu.

Podpora prevence, kreativních odvětví nebo sociálních služeb. Zastupitelé projednali i téma lanovky. Foto: Z. Obalilová
Podpora prevence, kreativních odvětví nebo sociálních služeb. Zastupitelé projednali i téma lanovky. Foto: Z. Obalilová

Jako každý rok došlo k aktualizaci vyhlášek, které se týkají zkrácení doby nočního klidu, pohybu psů a zákazu konzumování alkoholu na veřejnosti. U všech zmiňovaných dokumentů byly upraveny jejich přílohy.

Město Brno má 13 partnerských měst, se kterými udržuje intenzivní spolupráci. K nim přibydou další dvě – ukrajinský Lvov a chorvatský Záhřeb. S oběma městy už několik let Brno spolupracuje na různých úrovních. Nyní schválené smlouvy o partnerství jsou formálním krokem potvrzujícím tyto přátelské vazby.

Jeden a půl milionu korun rozděluje město Brno každý rok ve dvou výzvách mezi žadatele z kulturních a kreativních odvětví. Do poslední výzvy dorazilo 29 žádostí. O jejich podpoře dnes rozhodli zastupitelé. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality a závislostí město pošle téměř 10 milionů korun. Ty si rozdělí neziskové organizace, které o dotace požádaly ve dvou programech. Jejich výčet najdete v odkazech v tomto odstavci.

Sociální služby zajišťují v Brně státní, městské, církevní a neziskové organizace. Na projekty, které navazují na veřejné služby, zastupitelé schválili finanční podporu ve výši 8 milionů korun.

Tématem, které rezonovalo v průběhu zasedání zastupitelů, byl projekt výstavby lanovky z Pisárek do bohunického kampusu. V určeném časovém horizontu se k němu vyjadřovali Brňané a Brňanky, kteří pokládali dotazy týkající se prověření v oblasti životního prostředí, proveditelnosti, finančního zajištění nebo možných dopravních alternativ. Poté diskuze pokračovala i v interpelacích zastupitelů, kdy byl shrnut současný stav projektu a jeho předpokládané parametry. Dopravní podnik města Brna, který má záměr na starost, získal stavební povolení a dalším krokem bude vypracování analýzy nákladů a přínosů. Ta zástupcům města ukáže, zda je projekt, jehož přepravní kapacita má být 2000 osob v každém směru, přínosný a rentabilní.

 

Další články z rubriky