Přeskočit na obsah

Podobu nového mostu přes řeku Svitavu, který spojí dva revitalizované brownfieldy, pomohou vybrat architekti a inženýři

13. října 2021

Projektová soutěž o návrh nového mostu přes řeku Svitavu by měla být vyhlášena v listopadu. Jedním z kroků, který tomu musí v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a soutěžním řádem České komory architektů předcházet, je jmenování soutěžní poroty. Šestnáct jejích členů včetně náhradníků dnes vybrala Rada města Brna.

„Vzhledem k významu celé lokality jsme již v srpnu rozhodli, že most ve čtvrti Nová Zbrojovka vzejde z urbanisticko-architektonické jednofázové otevřené projektové soutěže. Nezbytnou podmínkou je jmenování soutěžní poroty, která na svém ustavujícím zasedání projedná a odsouhlasí soutěžní podmínky. Ty budou následně zaslány České komoře architektů, jež musí potvrdit jejich regulérnost, a poté je schvaluje Rada města Brna,“ popsal celý postup radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal a dodal: „Očekáváme, že díky soutěži získáme nejen kvalitní návrh, ale i partnera, který by se měl také podílet na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Benefitem je i to, že jeden autorský tým navíc určí charakter přilehlých veřejných prostranství na nábřeží.“

Soutěž organizuje Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s investičním odborem magistrátu. „Stavbu takto důležitého nového mostu už Brno nepamatuje desítky let. Nabídne spojení dvou břehů řeky Svitavy, dvou lokalit, které se mají v příštích letech výrazně proměnit. Pro architekty bude velkou příležitostí určit podobu mostu v otevřené architektonické soutěži, ze které vzejde stavba respektující zdejšího genia loci a jež dopomůže k dalšímu rozvoji nových čtvrtí. Důležitá přitom není jen stavba samotná, ale také urbanismus jejího okolí – Brno je město na soutoku dvou řek a jejich nábřeží si zvýšenou pozornost určitě zaslouží,“ řekl městský architekt Michal Sedláček.

Závislou část poroty tvoří vybraní zástupci samosprávy města Brna, městských částí a KAM, dohromady se jedná o 4 řádné členy a 5 náhradníků. V nezávislé části poroty, jejíž složení navrhla kancelář městského architekta, jsou zastoupeni architekti a inženýři. Jde o 5 řádných členů a o 2 náhradníky, přičemž jeden zástupce nezávislé části poroty bude jejím předsedou. Nadto si porota může dle potřeby dále přizvat znalce v jednotlivých oborech. Celkové náklady na organizaci soutěže by neměly přesáhnout 2 800 000 korun, z toho je 2 100 000 určeno na vyplacení cen a odměn soutěžícím.

„Nový most přes Svitavu má mít 4 pruhy, celkovou délku 53 metrů a šířku 28 metrů. Dva pruhy budou vyhrazeny pro veřejnou hromadnou dopravu a další dva pro individuální automobilový provoz. Na obou stranách mají mít svoje samostatné pruhy cyklisté, v každém směru bude i prostor pro pohyb pěších. Nutná bude také výstavba nájezdů k mostu – do ulice Nová Šámalova půjde přibližně o 75 metrů, do ulice Nová Dukelská pak o 165 metrů. Část nákladů města pokryje příspěvek poskytnutý investory revitalizace obou sousedících a mostem spojených brownfieldů, tedy společnostmi NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., a IMOS development otevřený podílový fond,“ připomněl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh nového mostu přes řeku Svitavu, Brno

ZÁVISLÁ ČÁST POROTY:
•    Ing. David Grund, člen Rady města Brna pro oblast investic
•    RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna pro územní plánování a rozvoj
•    Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna
•    doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace
•    Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, jako náhradník
•    Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna, jako náhradník
•    JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky města Brna, jako náhradník
•    Mgr. Aleš Mrázek, starosta městské části Brno-Židenice
•    Mgr. Martin Maleček, starosta městské části Brno-sever, jako náhradník
NEZÁVISLÁ ČÁST POROTY:
•    prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (Praha)
•    Ing. Petr Brosch (Brno)
•    Ing. arch. Aleš Burian (Brno)
•    Ing. arch. Lukáš Ehl (Praha)
•    Ing. arch. Pavel Jura (Brno)
•    Ing. arch. Jiří Vokřál (Brno), jako náhradník
•    Ing. Lýdia Šušlíková (Brno), jako náhradnice


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Medailonky nezávislé části soutěžní poroty

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.


Vystudoval obor konstrukce a doprava na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracuje v akciové společnosti Metrostav jako expert na nosné konstrukce a zároveň je dlouholetým pracovníkem Fakulty stavební ČVUT. Snaží se využívat nové poznatky při výstavbě nových konstrukcí a na druhé straně přenášet zkušenosti ze stavební výroby do výuky na stavební fakultě, kde přednáší problematiku předpjatého betonu a betonových konstrukcí a mostů. V letech 1999 až 2006 byl předsedou České betonářské společnosti a až dosud působí jako její místopředseda. Již od roku 1995 pracuje v odborné skupině FIB (Mezinárodní federace pro konstrukční beton) pro mezní stavy použitelnosti. V roce 2016 byl zvolen do funkce předsedy tzv. komise 2: Analysis and design (Analýza a navrhování), která je největší z deseti komisí FIB zabývajících se různými specifickými problémy betonových konstrukcí. Je členem ČKAIT.

Ing. Petr Brosch
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 1994 pracoval ve firmě ITECO jako statik pro ocelové konstrukce jeřábů, jeřábových drah a konstrukce související. V roce 2000 nastoupil do firmy OKF, kde se zabývá navrhováním kovových a dřevěných konstrukcí mostů či konstrukcí pro architekturu a opláštění budov. V rámci firmy se účastní projektů významných tuzemských i zahraničních architektů a developerů. Od roku 2007 působí na pozici ředitele firmy. Spolupracuje s FA a FAST VUT v Brně při práci se studenty. Pravidelně přednáší na konferencích a publikuje v periodikách věnujících se oboru. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru inženýrské konstrukce a mosty a SKSI v oboru statika staveb.

Ing. arch. Aleš Burian
Brněnský rodák, architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. V roce 1991 založil spolu s Gustavem Křivinkou kancelář Burian-Křivinka. Vedle brněnských architektonických realizací patří mezi zajímavé projekty tohoto studia četné urbanistické intervence – revitalizace historického centra Mohelnice, Havlíčkova Brodu nebo Moravské Třebové. Je členem ČKA.
 
Ing. arch. Lukáš Ehl
Vystudoval FA ČVUT v Praze. Od roku 2000 působil v kanceláři Alena Šrámková Architekt. Nyní působí v ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI. Od května 2019 působí jako městský architekt v Červeném Kostelci. Je členem ČKA.

Ing. arch. Pavel Jura

Brněnský architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, do roku 2016 pedagog tamtéž. Od roku 2016 působí jako městský architekt v Židlochovicích. Vedle architektonických realizací a projektů se také podílí na publikační činnosti Obecního domu – například spolupracoval na monografii Otto Eislera a na publikaci Brněnští židovští architekti. Je členem ČKA.
 
Ing. arch. Jiří Vokřál, náhradník
Rodák z Humpolce absolvoval FA VUT v Brně. Pracoval v ateliérech ARCHTEAM, Architekti Hrůša & spol. a Ateliér Brno. V roce 2013 působil jako externí konzultant na FA VUT v Brně v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka, doc. Ing. arch. Dagmar Glosové a Ing. arch. Anny Koželouhové. V tomtéž roce zakládá vlastní ateliér JVARCHITEKT. Je členem ČKA.

Ing. Lýdia Šušlíková, náhradnice

Pracuje v ateliéru Ing. Zdeňka Sendlera v Brně. Je členkou komise územního rozvoje ve Šlapanicích. Aktivně přednáší jako lektorka odborných i studentských seminářů zaměřených na krajinářskou architekturu a technologie zelených střech. Podílela se na několika soutěžích jako účastnice i jako porotkyně. Je například jednou z autorek vítězného návrhu v soutěži na rekonstrukci Škroupova náměstí v České Lípě v roce 2020. Je členkou ČKA.
Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.