Přeskočit na obsah

Podobu nového mostu přes řeku Svitavu, který spojí dva revitalizované brownfieldy, pomohou vybrat architekti a inženýři

13. října 2021
Projektová soutěž o návrh nového mostu přes řeku Svitavu by měla být vyhlášena v listopadu. Jedním z kroků, který tomu musí v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a soutěžním řádem České komory architektů předcházet, je jmenování soutěžní poroty. Šestnáct jejích členů včetně náhradníků dnes vybrala Rada města Brna.

„Vzhledem k významu celé lokality jsme již v srpnu rozhodli, že most ve čtvrti Nová Zbrojovka vzejde z urbanisticko-architektonické jednofázové otevřené projektové soutěže. Nezbytnou podmínkou je jmenování soutěžní poroty, která na svém ustavujícím zasedání projedná a odsouhlasí soutěžní podmínky. Ty budou následně zaslány České komoře architektů, jež musí potvrdit jejich regulérnost, a poté je schvaluje Rada města Brna,“ popsal celý postup radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal a dodal: „Očekáváme, že díky soutěži získáme nejen kvalitní návrh, ale i partnera, který by se měl také podílet na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Benefitem je i to, že jeden autorský tým navíc určí charakter přilehlých veřejných prostranství na nábřeží.“

Soutěž organizuje Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s investičním odborem magistrátu. „Stavbu takto důležitého nového mostu už Brno nepamatuje desítky let. Nabídne spojení dvou břehů řeky Svitavy, dvou lokalit, které se mají v příštích letech výrazně proměnit. Pro architekty bude velkou příležitostí určit podobu mostu v otevřené architektonické soutěži, ze které vzejde stavba respektující zdejšího genia loci a jež dopomůže k dalšímu rozvoji nových čtvrtí. Důležitá přitom není jen stavba samotná, ale také urbanismus jejího okolí – Brno je město na soutoku dvou řek a jejich nábřeží si zvýšenou pozornost určitě zaslouží,“ řekl městský architekt Michal Sedláček.

Závislou část poroty tvoří vybraní zástupci samosprávy města Brna, městských částí a KAM, dohromady se jedná o 4 řádné členy a 5 náhradníků. V nezávislé části poroty, jejíž složení navrhla kancelář městského architekta, jsou zastoupeni architekti a inženýři. Jde o 5 řádných členů a o 2 náhradníky, přičemž jeden zástupce nezávislé části poroty bude jejím předsedou. Nadto si porota může dle potřeby dále přizvat znalce v jednotlivých oborech. Celkové náklady na organizaci soutěže by neměly přesáhnout 2 800 000 korun, z toho je 2 100 000 určeno na vyplacení cen a odměn soutěžícím.

„Nový most přes Svitavu má mít 4 pruhy, celkovou délku 53 metrů a šířku 28 metrů. Dva pruhy budou vyhrazeny pro veřejnou hromadnou dopravu a další dva pro individuální automobilový provoz. Na obou stranách mají mít svoje samostatné pruhy cyklisté, v každém směru bude i prostor pro pohyb pěších. Nutná bude také výstavba nájezdů k mostu – do ulice Nová Šámalova půjde přibližně o 75 metrů, do ulice Nová Dukelská pak o 165 metrů. Část nákladů města pokryje příspěvek poskytnutý investory revitalizace obou sousedících a mostem spojených brownfieldů, tedy společnostmi NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., a IMOS development otevřený podílový fond,“ připomněl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh nového mostu přes řeku Svitavu, Brno

ZÁVISLÁ ČÁST POROTY:
•    Ing. David Grund, člen Rady města Brna pro oblast investic
•    RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna pro územní plánování a rozvoj
•    Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna
•    doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace
•    Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, jako náhradník
•    Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna, jako náhradník
•    JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky města Brna, jako náhradník
•    Mgr. Aleš Mrázek, starosta městské části Brno-Židenice
•    Mgr. Martin Maleček, starosta městské části Brno-sever, jako náhradník
NEZÁVISLÁ ČÁST POROTY:
•    prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (Praha)
•    Ing. Petr Brosch (Brno)
•    Ing. arch. Aleš Burian (Brno)
•    Ing. arch. Lukáš Ehl (Praha)
•    Ing. arch. Pavel Jura (Brno)
•    Ing. arch. Jiří Vokřál (Brno), jako náhradník
•    Ing. Lýdia Šušlíková (Brno), jako náhradnice


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Medailonky nezávislé části soutěžní poroty

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.


Vystudoval obor konstrukce a doprava na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracuje v akciové společnosti Metrostav jako expert na nosné konstrukce a zároveň je dlouholetým pracovníkem Fakulty stavební ČVUT. Snaží se využívat nové poznatky při výstavbě nových konstrukcí a na druhé straně přenášet zkušenosti ze stavební výroby do výuky na stavební fakultě, kde přednáší problematiku předpjatého betonu a betonových konstrukcí a mostů. V letech 1999 až 2006 byl předsedou České betonářské společnosti a až dosud působí jako její místopředseda. Již od roku 1995 pracuje v odborné skupině FIB (Mezinárodní federace pro konstrukční beton) pro mezní stavy použitelnosti. V roce 2016 byl zvolen do funkce předsedy tzv. komise 2: Analysis and design (Analýza a navrhování), která je největší z deseti komisí FIB zabývajících se různými specifickými problémy betonových konstrukcí. Je členem ČKAIT.

Ing. Petr Brosch
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 1994 pracoval ve firmě ITECO jako statik pro ocelové konstrukce jeřábů, jeřábových drah a konstrukce související. V roce 2000 nastoupil do firmy OKF, kde se zabývá navrhováním kovových a dřevěných konstrukcí mostů či konstrukcí pro architekturu a opláštění budov. V rámci firmy se účastní projektů významných tuzemských i zahraničních architektů a developerů. Od roku 2007 působí na pozici ředitele firmy. Spolupracuje s FA a FAST VUT v Brně při práci se studenty. Pravidelně přednáší na konferencích a publikuje v periodikách věnujících se oboru. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru inženýrské konstrukce a mosty a SKSI v oboru statika staveb.

Ing. arch. Aleš Burian
Brněnský rodák, architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. V roce 1991 založil spolu s Gustavem Křivinkou kancelář Burian-Křivinka. Vedle brněnských architektonických realizací patří mezi zajímavé projekty tohoto studia četné urbanistické intervence – revitalizace historického centra Mohelnice, Havlíčkova Brodu nebo Moravské Třebové. Je členem ČKA.
 
Ing. arch. Lukáš Ehl
Vystudoval FA ČVUT v Praze. Od roku 2000 působil v kanceláři Alena Šrámková Architekt. Nyní působí v ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI. Od května 2019 působí jako městský architekt v Červeném Kostelci. Je členem ČKA.

Ing. arch. Pavel Jura

Brněnský architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, do roku 2016 pedagog tamtéž. Od roku 2016 působí jako městský architekt v Židlochovicích. Vedle architektonických realizací a projektů se také podílí na publikační činnosti Obecního domu – například spolupracoval na monografii Otto Eislera a na publikaci Brněnští židovští architekti. Je členem ČKA.
 
Ing. arch. Jiří Vokřál, náhradník
Rodák z Humpolce absolvoval FA VUT v Brně. Pracoval v ateliérech ARCHTEAM, Architekti Hrůša & spol. a Ateliér Brno. V roce 2013 působil jako externí konzultant na FA VUT v Brně v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka, doc. Ing. arch. Dagmar Glosové a Ing. arch. Anny Koželouhové. V tomtéž roce zakládá vlastní ateliér JVARCHITEKT. Je členem ČKA.

Ing. Lýdia Šušlíková, náhradnice

Pracuje v ateliéru Ing. Zdeňka Sendlera v Brně. Je členkou komise územního rozvoje ve Šlapanicích. Aktivně přednáší jako lektorka odborných i studentských seminářů zaměřených na krajinářskou architekturu a technologie zelených střech. Podílela se na několika soutěžích jako účastnice i jako porotkyně. Je například jednou z autorek vítězného návrhu v soutěži na rekonstrukci Škroupova náměstí v České Lípě v roce 2020. Je členkou ČKA.
Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.