Podnikatelům postiženým covidem odpustíme 50 % nájemného za druhé čtvrtletí, rozhodlo vedení města - Tiskový servis

Podnikatelům postiženým covidem odpustíme 50 % nájemného za druhé čtvrtletí, rozhodlo vedení města

  • 14. dubna 2021
  • 3 minuty čtení

Po odsunutí splatnosti nájemného, které radní schválili na konci března, přichází město v návaznosti na vyhlášené státní kompenzační programy s dalším krokem, jak podpořit místní podnikatele. Těm, které v činnosti omezily vládní restrikce, odpustí část nájemného za městské nebytové prostory. Postup, který pro to zvolili, budou ještě schvalovat zastupitelé.

„Od začátku avizujeme, že jsme ochotni a připraveni našim podnikatelům pomoci. K nejzasaženějším sektorům patří gastro, které je přitom pro Brno a jeho genius loci zásadní. Úlevu na nájemném, jejíž podobu jsme dnes schválili, ale samozřejmě poskytneme všem podnikatelům splňujícím podmínky – tedy těm, kteří mají prostory sloužící k podnikání pronajaté od města Brna, kteří svůj provoz museli výrazně omezit třeba jen na výdejové okénko, nebo dokonce úplně zastavit, a kteří městu nedluží za nájemné a s ním spojené služby za období do konce roku 2020, případně kteří tento dluh do konce května uhradí. Podotýkám, že prostory pronajímané městskými částmi si řeší místní vedení samostatně,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

S vyhlášením konkrétní formy pomoci čekalo město na kroky, které v tomto podnikne vláda. Díky tomu bylo možné nyní zvolit takový způsob kompenzací, který nebude se státními programy v kolizi. „Nechceme, aby podnikatelé zkrachovali, nechceme, abychom v centru měli opuštěné obchody a restaurace, a proto cítíme, že je třeba jim pomoci ještě nad rámec vládních programů. Původně jsme měli v úmyslu odpuštění nájemného směřovat na první čtvrtletí roku 2021, ve kterém vrcholila pandemie a platila přísná protiepidemická opatření. Z naší komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu ale vyplynulo, že pokud bychom to udělali, nastal by komplikovaný souběh se státními dotačními programy, zvláště s programem COVID – Nepokryté náklady. Podnikatelům, kteří v něm budou žádat o podporu, by se dotace snížila úměrně tomu, co by jim odpustilo město. Naše pomoc by jim tak paradoxně ublížila a nedosáhli by na takové státní kompenzace, na které by mohli. Proto jsme nakonec šli cestou odpuštění poloviny nájmu za pozdější období, tedy za květen až červenec,“ doplnil náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Jestliže tuto formu kompenzace posvětí i zastupitelé, podnikatelé, kteří splňují výše uvedená kritéria a mají zájem o tuto pomoc, se o ni budou hlásit do konce května. Žádost budou podávat na odbor, od kterého mají prostory pronajaté. Největší nápor se očekává na Odboru správy majetku, program je ale otevřený pro všechny nájemce nebytových prostorů ve vlastnictví města nesvěřených městským částem. „Předpokládáme, že může jít až o stovky žádostí a že celková výše úlev se bude pohybovat v jednotkách milionů korun. Vzhledem k tomu, že je ale postup takový, že se úleva poskytuje nájemcům, kteří se o ni přihlásí, budeme přesná čísla znát až v červnu, po vyhodnocení došlých žádostí,“ vysvětlil první náměstek Petr Hladík.

„Jednotliví nájemníci se na nás obraceli již od podzimního zpřísňování opatření a s tím, jak druhá vlna nabírala na síle, bylo jasné, že je potřeba jim vyjít vstříc. Ale ne cestou úlev jednotlivcům, nýbrž systémově, transparentně a přehledně. Stejně jako v první vlně tedy vyhlašujeme jednotný program platný pro nebytové prostory pronajímané napříč magistrátními odbory. Podpoříme tak provozovatele obchodů nebo služeb, ale také třeba divadelních barů a kaváren, školských zařízení, saun nebo sportovních klubů,“ uzavřel druhý náměstek Tomáš Koláčný.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky