Přeskočit na obsah

Podmínky na Odboru územního plánování a rozvoje se stabilizovaly. Vydání závazných stanovisek se již obejde bez kritizovaných prodlev

03. června 2020
S novelou stavebního zákona, platnou od ledna 2018, přibyla orgánům územního plánování řada nových povinností. Zvláště zavedení závazných stanovisek zásadně přetížilo kapacity mnoha úřadů a způsobilo tak značné prodlevy při vyřizování této agendy. Brněnský Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR) ve spolupráci s vedením města přijal postupně množství opatření a stav se podařilo stabilizovat. Závazná stanoviska tak žadatelé nově dostávají v zákonné lhůtě a odbor se může připravit na nápor agendy spojený s připomínkami k novému územnímu plánu.

„Na odboru se nově výkonem této agendy zabývají oddělení pořizování ÚPD a ÚPP a oddělení územní a hospodářské koncepce. Díky tomu se oddělení aplikace ÚPD a ÚPP mohlo věnovat vyřešení dosud nevyřízených žádostí. Od loňského ledna do konce letošního února jsme dostali 1566 žádostí o vydání závazného stanoviska, 1525 jsme již vyřídili a k dořešení jich zbývá zhruba čtyřicet. Ty nejsou zpravidla dosud způsobilé k vyřízení,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

První organizační změnu přijal OÚPR již v předstihu před novelou, když samospráva města Brna zvýšila počet funkčních míst na referátu sektorů vydávajícího závazná stanoviska o 4 funkční místa. Během roku 2018 následovalo navýšení o 2 funkční místa a na jaře 2019 o další 4. Na podzim 2019 na odboru proběhla další personální a organizační opatření – na výkon agendy bylo převedeno dalších 13 zaměstnanců a pracovníci měli nařízenu práci přesčas, a to i o víkendu a státních svátcích.

„Významně se tak podařilo navýšit počet zpracovaných žádostí a agenda vydávání závazných stanovisek se stabilizovala na zákonných lhůtách pro vyřízení, což je 60 dní. ‚Snazší‘ případy mohou být vyřízeny i v jednotkách dní. Urychlit vyřízení mohou i samotní žadatelé; problémem totiž bývá nekvalitní či nekompletní dokumentace, kterou musí pracovníci vracet k doplnění. Také se často setkáváme se snahou vytěžit pozemky nad rámec závazných regulativů, které stanovuje územně plánovací dokumentace. Vzhledem k tomu, že žadatel nechce záporné stanovisko, dochází k opakovaným konzultacím nad záměry, dalším přepracováváním žádostí a následným opětovným posuzováním,“ uzavřel radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.