Přeskočit na obsah

Podmínky na Odboru územního plánování a rozvoje se stabilizovaly. Vydání závazných stanovisek se již obejde bez kritizovaných prodlev

03. června 2020

S novelou stavebního zákona, platnou od ledna 2018, přibyla orgánům územního plánování řada nových povinností. Zvláště zavedení závazných stanovisek zásadně přetížilo kapacity mnoha úřadů a způsobilo tak značné prodlevy při vyřizování této agendy. Brněnský Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR) ve spolupráci s vedením města přijal postupně množství opatření a stav se podařilo stabilizovat. Závazná stanoviska tak žadatelé nově dostávají v zákonné lhůtě a odbor se může připravit na nápor agendy spojený s připomínkami k novému územnímu plánu.

„Na odboru se nově výkonem této agendy zabývají oddělení pořizování ÚPD a ÚPP a oddělení územní a hospodářské koncepce. Díky tomu se oddělení aplikace ÚPD a ÚPP mohlo věnovat vyřešení dosud nevyřízených žádostí. Od loňského ledna do konce letošního února jsme dostali 1566 žádostí o vydání závazného stanoviska, 1525 jsme již vyřídili a k dořešení jich zbývá zhruba čtyřicet. Ty nejsou zpravidla dosud způsobilé k vyřízení,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

První organizační změnu přijal OÚPR již v předstihu před novelou, když samospráva města Brna zvýšila počet funkčních míst na referátu sektorů vydávajícího závazná stanoviska o 4 funkční místa. Během roku 2018 následovalo navýšení o 2 funkční místa a na jaře 2019 o další 4. Na podzim 2019 na odboru proběhla další personální a organizační opatření – na výkon agendy bylo převedeno dalších 13 zaměstnanců a pracovníci měli nařízenu práci přesčas, a to i o víkendu a státních svátcích.

„Významně se tak podařilo navýšit počet zpracovaných žádostí a agenda vydávání závazných stanovisek se stabilizovala na zákonných lhůtách pro vyřízení, což je 60 dní. ‚Snazší‘ případy mohou být vyřízeny i v jednotkách dní. Urychlit vyřízení mohou i samotní žadatelé; problémem totiž bývá nekvalitní či nekompletní dokumentace, kterou musí pracovníci vracet k doplnění. Také se často setkáváme se snahou vytěžit pozemky nad rámec závazných regulativů, které stanovuje územně plánovací dokumentace. Vzhledem k tomu, že žadatel nechce záporné stanovisko, dochází k opakovaným konzultacím nad záměry, dalším přepracováváním žádostí a následným opětovným posuzováním,“ uzavřel radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.