Pod kostelem sv. Michala vznikne nová kavárna, město vybralo nájemce

  • 20. října 2021
Město se chystá znovu pronajmout podzemní prostor pod terasou kostela sv. Michala na Dominikánském náměstí. Radní vybrali z podaných nabídek tu ekonomicky nejvýhodnější.

Záměr pronájmu město zveřejnilo o prázdninách, jako přípustné využití uvedlo například prodejnu nepotravinového zboží, malý provoz občerstvení nebo kavárnu. Právě ta nakonec v místě vznikne.

„Na nabídku reagovalo sedm subjektů, mezi nimi jsme vybrali ten, který nabídl nejvyšší nájemné. Tím je společnost PF Café, s. r. o., s nabídkou ročního nájemného 666 666 Kč. Nyní s nimi budeme jednat o podpisu smlouvy,“ uvedl náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Odbor správy majetku MMB má podzemní objekt ve správě od roku 2018, kdy byl ukončen soudní spor o určení vlastnictví nemovitosti. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu prostor zde byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy, ke kolaudaci došlo v červenci 2021. „V místě se ale počítá s dalšími úpravami, které už proběhnou v režii nájemce, například pokládka obkladů na sociálních zařízeních. Proto je ve smlouvě navrženo, že do doby zahájení provozu, nejdéle však po dobu tří měsíců ode dne účinnosti smlouvy, bude nájemné činit 30 % sjednané částky,“ doplnil Jiří Oliva.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy