Přeskočit na obsah

Plotní hlásí otevřeno. Lidem začíná sloužit nová trať i širší silnice na Dornychu

30. června 2021

Po ulici Plotní zítra projedou první tramvaje. Projekt Tramvaj Plotní bude zcela hotový v první půlce srpna, už nyní ale dotčená oblast získala souhlas s předčasným užíváním. Na přesunu tramvajové dopravy do ulice Plotní a zkapacitnění Dornychu i Zvonařky se pracovalo tři roky. Na stavbě za 1,2 miliardy korun už zbývá dokončit pouze značení, nezbytný mobiliář a některé chodníky. Cílem projektu byla lepší průjezdnost v jižní části města jak pro městskou hromadnou dopravu, tak pro auta.

„Během více než tří let přesunuli pracovníci tramvajové koleje z Dornychu na Plotní. Ta je nyní nově vyhrazena pouze městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. Naopak rozšíření Dornychu přineslo více prostoru pro auta, kterých touto lokalitou denně projede velké množství. Právě souběh tramvajové a automobilové dopravy zde byl důležitým faktorem, který omezoval prostupnost oblasti. Nyní řidičům slouží na Dornychu dva pruhy v každém směru. Lokalita je bezpečnější i pro pěší a cyklisty. Přesunutím městské hromadné dopravy na Plotní bude dobře dostupné jak autobusové nádraží na Zvonařce, tak obchodní Galerie Vaňkovka a nové nádraží. Navíc to umožní budoucí rozvoj chystané čtvrti Trnitá,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na stavbě se jako investor podílely vedle města také Dopravní podnik města Brna, Ředitelství silnic a dálnic a Teplárny Brno. Práce začaly v březnu 2018, poslední mobiliář a dopravní značení mají být hotové do 12. srpna letošního roku. „Na Dornychu vznikl po přeložení tramvaje kapacitní čtyřpruh. Tato část komunikace I/41 tak bude mnohem lépe plnit funkci silnice první třídy, umožní lepší fungování automobilové a autobusové dopravy, v místě se také zlepší pohyb chodců,“ řekl ředitel závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Na Zvonařce vznikly zálivy pro autobusové zastávky tak, aby autobusy nebrzdily další dopravu.

Na Plotní položili dělníci nové koleje, na základě legislativních norem odděluje trať od obytných domů protihluková stěna, která odhluční bytovou zástavbu a zároveň neomezí proslunění domů. Navíc byla v celé délce jízdní dráhy v jejích jednotlivých konstrukčních vrstvách použita nejnovější technologie zabraňující šíření vibrací a hluku projíždějících tramvají. Na dvou místech plní protihlukové stěny zároveň funkci zastřešení tramvajových zastávek. Jedná se o nově vzniklé zastávky Zvonařka a Železniční,“ popsal ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Na přibližně 1,4 kilometru dlouhé trati jsou čtyři nové zastávky s moderními informačními panely. Vznikl zde také prostor pro cyklisty. Modernizovány byly také veškeré inženýrské sítě v oblasti, včetně kanalizace
a vodovodu. Kabelové sítě nově vedou kabelovodem, který umožní jejich opravu v případě havárie bez nutnosti omezit dopravu. Tam, kde to bylo možné, je vysázena nová zeleň včetně trávníků v kolejovém pásu a obnovou prošlo také veřejné osvětlení a dopravní značení.

V oblasti se pracovalo také na horkovodech. „K rekonstrukci Plotní jsme se připojili, abychom rozšířili stávající síť horkovodů a mohli do nové čtvrti Trnitá dodávat naše ekologické teplo. I my tuto lokalitu vnímáme jako rozvojovou, kde časem budou vznikat nové budovy. V současnosti již máme domluveny dodávky např. do nového polyfunkčního objektu Železniční a developerské společnosti mají o budoucí napojení na teplo v této lokalitě velký zájem," vysvětlil ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Stavba vyšla celkem na 1,2 miliardy korun. Na projekt je čerpána dotace z evropských zdrojů v maximální výši 269,3 miliony korun. „Hlavními přínosy projektu je vybudování rychlého, kapacitního a spolehlivého propojení centra města s autobusovým nádražím Zvonařka, Komárovem a obecně jihem Brna, zkrácení tras tramvajových i autobusových linek, ale zároveň zachování běžné dopravní obslužnosti nebo odstranění problematického křížení tramvajové trati a čtyřproudové komunikace Svatopetrská,“ shrnul náměstek primátorky Tomáš Koláčný. Díky stavbě se vytvořila kapacitní pozemní komunikace na Dornychu, bezbariérové zastávky MHD i bezbariérové a snadnější propojení Zvonařky s tramvajovou sítí MHD. Sníží se také hluk, vibrace a znečištění ovzduší v lokalitě.

Stavba v číslech

Doba trvání stavby:                                          3 roky a 4 měsíce

Délka tramvajové trati:                                      1 400 m

Plochy opravených komunikací

            Svatopetrská:                                      8 000 m2

            Svatopetrská – chodníky:                     4 650 m2

            Dornych:                                             19 800 m2

            Dornych – chodníky:                            7 000 m2

            Kalová:                                                1 350 m2

            Kalová – chodníky:                               700 m2

            Plotní:                                                 14 000 m2

            Plotní – chodníky:                                10 400 m2

            Kovářská:                                            1 700 m2

            Kovářská – chodníky:                           1 000 m2

            Spěšná:                                               560 m2

            Spěšná – chodníky:                             180 m2                              

Délka kanalizací

            Dornych:                                             2 000 m

            Plotní:                                                 1 800 m

            Kovářská:                                            200 m

            Kalová:                                                130 m

            Úzká:                                                  150 m

Délka plynovodů

            Dornych:                                             1 400 m

            Zvonařka:                                            350 m

            Široká:                                                30 m

            Kovářská:                                            180 m

            Svatopetrská:                                      360 m

            Plotní:                                                 860 m

Délka vodovodů

            Dornych:                                             1 260 m

            Svatopetrská:                                      650 m

            Kovářská:                                            240 m

            Spěšná:                                               100 m

            Zvonařka:                                            220 m

            Plotní:                                                 1 060 m

Délka protihlukových stěn                                                       

            Plotní:                                                  650 m

            Dornych:                                             90 m

Počet vysazené zeleně

            Stromy:                                               125 ks

            Keře:                                                   3 750 ks

Počet demolovaných objektů:                           9 objektů včetně nadchodu/lávky

Délka horkovodu:                                             740 m

Tiskovou zprávu k souvisejícím projektům městské části Brno-jih najdete zde.

Tiskovou zprávu k rekonstrukci smyčky Komárov najdete zde

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.