Přeskočit na obsah

Plnohodnotné a komfortní zpřístupnění vodojemů na Žlutém kopci se blíží. Město podepsalo smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce

28. března 2022

První prohlídky jednoho ze tří vodojemů na Žlutém kopci, ještě v provizorních podmínkách, proběhly v červenci 2020. Nyní čeká celý areál rekonstrukce za bezmála 133 milionů vč. DPH a postupné zpřístupnění všech tří podzemních vodojemů. Stavba má platné povolení, město v průběhu března vybralo zhotovitele a podepsalo s ním smlouvu.

„Projekt postupuje vpřed mílovými kroky – před rokem jsme vybrali projektanta, pana architekta Davida Prudíka, dnes už předáváme staveniště zhotoviteli. První dva vodojemy, označené jako 1 a 2, prozkoumají návštěvníci už letos na podzim. Pokud budou k dispozici finanční prostředky, tak by se kompletní areál s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky mohl otevřít příští rok,“ informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková a připomněla nejdůležitější body rekonstrukce: „Stávající památkově chráněný domek hlídače bude řemeslně rozebrán, na místě nejdřív vznikne suterén a následně replika původního domku, kde bude umístěna recepce a pokladna. K ní přistavíme nové hygienické zázemí pro veřejnost a personál. Z recepce povede dolů schodiště a výtah pro invalidy, na které naváží dvě podzemní chodby do vodojemu číslo 1 a do dvoukomorového vodojemu 3. Do posledního vodojemu se pak bude vcházet po schodišti z povrchu.“ Dále budou provedeny rozvody elektroinstalace a instalace osvětlení, které zde doposud chybělo. Mezi další plánované práce patří nová vodovodní přípojka včetně areálového rozvodu vody, nová přípojka nízkého napětí, zpevnění opěrných zdí, sanace poškozených povrchů, rekonstrukce nadzemních částí vodojemů.

„Chtěli jsme maximálně zachovat jedinečnou, tajemnou atmosféru podzemních prostor, proto jsme zvolili velmi citlivý přístup k této památce. Zpočátku se zdálo, že je prakticky nemožné splnit požadavky orgánů památkové péče, která logicky požadovala co nejmenší zásahy do památky, a hasičů, kteří samozřejmě opakovaně poukazovali na vše, co musí splňovat požárně bezpečnostní řešení – nejsložitější bylo technicky vyřešit vstupy, protože každý z objektů musí mít kvůli bezpečnostním normám minimálně dva. Dále jsme museli zohlednit náš záměr umožnit pravidelný návštěvnický provoz, ale i to, že kromě běžných prohlídek by se zde mohly konat menší kulturní akce nebo by zde mohlo probíhat filmové natáčení, o které již projevili zájem i hollywoodští filmaři. Jsem rád, že se všechny požadavky podařilo vyřešit, takže město získá nový a velmi atraktivní cíl nejen pro víkendové vycházky, ale také pro turisty. Jsem přesvědčený, že co do atraktivity se tyto podzemní dómy zařadí po bok takových lákadel, jako je vila Tugendhat nebo hrad Špilberk,“ uvedl Jiří Oliva, 3. náměstek primátorky, který se zasadil o to, aby byla rekonstrukce vodojemů zařazena mezi prioritní strategické projekty města, a doplnil: „Velkou proměnu čeká i blízké okolí – chystá se úprava stávajícího parkoviště, nová příjezdová komunikace, venkovní osvětlení, sadové úpravy nebo vybavení vnějších ploch mobiliářem, tedy lavičkami či koši. V podstatě nad vodojemy vznikne nový městský parčík, který bude minimálně přes den veřejně přístupný. Takových zelených oáz pro relaxaci Brňáků není v centru města nikdy dost.“ 

Ve výběrovém řízení, které město vyhlásilo v lednu, nabídla nejvýhodnější cenu Společnost pro opravu brněnských vodojemů složená z firem ARCHATT, s. r. o., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. Práce provede za 132,9 milionu korun včetně DPH. „Celkové náklady jsou nakonec bohužel větší, než se původně předpokládalo, ale díky obrovskému zájmu jak návštěvníků, tak filmařů se investice určitě vyplatí. Oba dva cihlové vodojemy – tedy ty nejatraktivnější prostory – budou plně zpřístupněny již za půl roku,“ dodal Jiří Oliva.

„Chceme, aby byly vodojemy co nejdříve přístupné pro občany, proto je realizace zakázky vypsána na 2 etapy. V první z nich, která teď začíná, se budou rekonstruovat vodojemy číslo 1 a 2. Podle smlouvy má být etapa ukončená do pěti měsíců. Stavební práce na třetím vodojemu pak budou probíhat už za provozu prvních dvou,“ řekl radní pro oblast investic David Grund a dodal: „Práce na druhé etapě začnou na základě výzvy města, lhůta pro dokončení bude činit 12 měsíců od tohoto kroku.“

 Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Foto: Jiří Oliva

Plánky: David Prudík

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.