Přeskočit na obsah

Platforma Life Sciences 4.0 propojí vědy o živé přírodě a podnikání a přispěje k oslavám Mendelova génia

01. prosince 2021

Až přijde další pandemie, budeme na ni i díky českým výrobcům zdravotnických pomůcek lépe připraveni. Tak zní jedna ze základních myšlenek projektu Platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela, který připravila Regionální hospodářská komora Brno. Požádala město o dotaci na tento projekt, u radních uspěla, ale poslední slovo budou mít zastupitelé.

V listopadu Regionální hospodářská komora (RHK) Brno požádala o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 950 000 korun na podporu projektu Platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela. Radní dnes doporučili zastupitelům tuto dotaci schválit.

Mendelovo jméno není v názvu projektu uvedeno náhodou. Brněnský opat a vědec stál u zrodu objevu, jakým způsobem se přenáší dědičné znaky. Vědecká disciplína, která se na základě tohoto objevu rozvinula, byla později pojmenována genetika a patří mezi vědy o živé přírodě (life sciences). Řadí se mezi ně obory, které studují mikroorganismy, rostliny a zvířata včetně člověka, zahrnují tedy biologii, botaniku, zoologii, bakteriologii, virologii, imunologii a mnohé další. Platforma Life Science 4.0 má vzniknout jako odkaz Gregora Johanna Mendela, od jehož narození uplyne příští rok 200 let, a propojit vědy o živé přírodě a podnikání.

„Cílem projektu je posílení vazby mezi univerzitními subjekty a podniky z oblasti věd o živé přírodě, což pomůže zvýšit konkurenceschopnost lokálních společností, zejména českých výrobců zdravotnických prostředků. Ustavení platformy je reakcí na novou legislativu Evropské unie v této oblasti i na covidovou krizi, ale dává si za cíl i prevenci před dalšími vlnami paralyzujícími jak zdravotnictví, tak i českou ekonomiku,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Výstupem projektu by měl být spolek firem z oblasti life sciences a Masarykovy univerzity. Ten usnadní výměnu názorů mezi členy a následně komunikaci směrem k zákonodárným orgánům. Sdružení zastřešené RHK Brno má totiž více možností, jak ovlivňovat českou i evropskou legislativu, než mnoho malých samostatných hráčů. Dotace půjde především na organizaci zasedání pracovních skupin a pořádání odborné konference na téma inovačních řešení a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků z oblasti věd o živé přírodě. Součástí projektu je i podpora spolupráce zdravotnických firem a univerzit formou případových studií a exkurzí studentů v podnicích. Pokud poskytnutí peněz schválí zastupitelé, RHK Brno může čerpat dotaci od 1. ledna do 31. prosince 2022.

„I dnes je Gregor Johann Mendel slavný více ve světě než u nás a založením platformy Life Sciences 4.0 bychom mimo jiné chtěli přispět k oslavám jeho génia,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.