Přeskočit na obsah

Plánované centrum volného času Bystrouška bude mít antigraffiti úpravu

02. prosince 2020
Volnočasové centrum a sportovní hala, jejichž výstavbu připravuje město v Bystrci, bude zásadním doplněním občanské vybavenosti v sídlišti Bystrc. Speciální povrchová úprava zajistí snadnější odstranění případných graffiti. Požadavek vzešel od městské části a dnes jej odsouhlasili brněnští radní.

„Centrum volného času Bystrouška je aktuálně ve fázi před podáním žádosti o územní rozhodnutí, čekáme na dodání potřebných stanovisek a vyjádření. Jedním z těchto vyjádření je paradoxně i vlastní vyjádření města jako účastníka územního řízení u staveb veřejné vybavenosti celoměstského významu. Do tohoto vyjádření jsme tak alespoň mohli zakomponovat požadavek, který vzešel od městské části, a který se vztahoval k antigraffiti úpravě fasády budoucího centra,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal s tím, že projekt město podle architektonické soutěže připravuje už několik let.

Centrum volného času Bystrouška se má skládat ze dvou objektů: budovy centra volného času a sportovní haly vhodné pro pořádání hromadných akcí do 450 osob. Obě budovy tvoří jeden celek s možností výstavby ve dvou etapách. Provozy obou budov jsou na sobě nezávislé, tvoří samostatné stavby, mezi kterými je volný průchod do parku. Součástí záměru je venkovní hřiště, lezecká stěna, parkové plochy, komunikace a zpevněné plochy, chodníky a plochy venkovních parkovišť, na kterých bude vybudováno 49 parkovacích stání.
Střechy obou objektů jsou navrženy jako střechy vegetační (retenční).

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.