Přeskočit na obsah

Plánované centrum volného času Bystrouška bude mít antigraffiti úpravu

02. prosince 2020

Volnočasové centrum a sportovní hala, jejichž výstavbu připravuje město v Bystrci, bude zásadním doplněním občanské vybavenosti v sídlišti Bystrc. Speciální povrchová úprava zajistí snadnější odstranění případných graffiti. Požadavek vzešel od městské části a dnes jej odsouhlasili brněnští radní.

„Centrum volného času Bystrouška je aktuálně ve fázi před podáním žádosti o územní rozhodnutí, čekáme na dodání potřebných stanovisek a vyjádření. Jedním z těchto vyjádření je paradoxně i vlastní vyjádření města jako účastníka územního řízení u staveb veřejné vybavenosti celoměstského významu. Do tohoto vyjádření jsme tak alespoň mohli zakomponovat požadavek, který vzešel od městské části, a který se vztahoval k antigraffiti úpravě fasády budoucího centra,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal s tím, že projekt město podle architektonické soutěže připravuje už několik let.

Centrum volného času Bystrouška se má skládat ze dvou objektů: budovy centra volného času a sportovní haly vhodné pro pořádání hromadných akcí do 450 osob. Obě budovy tvoří jeden celek s možností výstavby ve dvou etapách. Provozy obou budov jsou na sobě nezávislé, tvoří samostatné stavby, mezi kterými je volný průchod do parku. Součástí záměru je venkovní hřiště, lezecká stěna, parkové plochy, komunikace a zpevněné plochy, chodníky a plochy venkovních parkovišť, na kterých bude vybudováno 49 parkovacích stání.
Střechy obou objektů jsou navrženy jako střechy vegetační (retenční).

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.