Přeskočit na obsah

Plán pro realizaci chytré čtvrti na Špitálce je hotov

01. července 2020

V rámci prestižního evropského projektu RUGGEDISED město Brno již čtvrtým rokem pracuje na proměně západní části areálu Špitálka v moderní chytrou nízkoenergetickou čtvrť. Projekt je rozložen do jednotlivých etap, které se skládají z dílčích kroků nezbytných pro jeho úspěšnou realizaci. Na konci května bylo dosaženo hned dvou důležitých milníků – zpracování územní studie „Přestavbová zóna – Špitálka a okolí“ a představení Master plánu pro Špitálku.

Průmyslová minulost lokality, především pak textilní výroba, byla ve své době motorem rozvoje místa. Historický odkaz na „moravský Man¬chester“ s sebou však nese i obtížnou transformaci místa v plnohodnotnou, živou městskou čtvrť. Jádrem území je část městského areálu brněnských tepláren a okolí, převážně nefunkční výrobní brownfieldy. „V rámci provozních změn v brněnských teplárnách byla vyčleněna významná část areálu, která do budoucna nemá sloužit pro teplárenství. Oblast se přemění na novou čtvrť, která bude díky evropské podpoře využití nových technologií nízkoenergetická, bude šetrně hospodařit s vodou a díky zeleni přispěje ke změně charakteru celého okolí,“ říká náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Na přelomu května a června proběhly další dva kroky směrem k budoucí transformaci území Špitálky. Prvním bylo zpracování územní studie, jejímž cílem bylo navrhnout změny funkčního a prostorového uspořádání v širším řešeném území především v lokalitách brownfieldů, které umožní jejich přeměnu v Územním plánu města Brna (ÚPmB) na území se smíšenou zástavbou.

Druhým důležitým krokem bylo představení tzv. Master plánu, který vznikl téměř paralelně s územní studií. Architektonické studio A8000 započalo práce v listopadu loňského roku a finální verzi předalo městu na konci května 2020.  Na rozdíl od územní studie se Master plán zaměřuje pouze na 2,5 ha velké území budoucí chytré čtvrti, které v současné době patří městské společnosti Teplárny Brno, a. s. Cílem bylo nalézt pro západní část areálu nové využití, které vtiskne Špitálce charakter městské čtvrti, v níž budou lidé moci pohodlně žít, pracovat a trávit svůj volný čas.

Autoři Master plánu nabízí řešení v podobě čtyř pilířů, jež se stanou hnací silou celé čtvrti – CULTURE HUB, EVENT HUB, COWORK HUB a WORK AND LIVE. Nejen obyvatelé čtvrti tak na jednom místě naleznou vše, co potřebují k aktivnímu městskému životu. „Na základě tohoto tématu vytvoříme dostatečně atraktivní a silný koncept chytré čtvrti, schopný zaujmout potenciální uživatele,“ shrnul Martin Krupauer ze studia A8000.

„Návrh by měl zároveň vyřešit komplikovanou situaci s kritickou infrastrukturou v lokalitě. Master plán pracoval s návrhem zachování původní chladicí věže a její transformací na společenský objekt. Celý koncept je založen na čtyřech hlavních pilířích: kreativita, spolupráce, propojování, rozvoj a komunita. Plán dále počítá s výstavbou bydlení pro 500 až 900 lidí,“ doplňuje náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Nyní vytváříme podmínky pro vznik konsorcia, které bude tvořeno podílem města Brna a soukromého sektoru. Nový subjekt bude mít jasně dané podmínky toho, co chce město, aby v místě vyrostlo. Myslím, že tohle je přesně ta cesta, kudy by se město mělo ubírat při rozvoji našeho „Bronxu“ a opuštěných továren v centru,“ vysvětlil možnosti budoucího financování Filip Chvátal.

„Při hledání nové podoby Špitálky se město inspiruje v rámci prestižního projektu RUGGEDISED, který financuje Evropská unie. Projekt sdružuje šest evropských měst: Rotterdam, Glasgow, Umeu, Gdaňsk, Parmu a Brno. Po dobu pěti let tato města spolupracují a sdílí své zkušenosti při zavádění chytrých řešení v oblasti mobility, energetiky, ICT, ale i v sociálních, ekonomických a environmentálních otázkách. Cílem je zlepšení kvality života ve městě,“ dodal Tomáš Koláčný.

Kompletní znění Master plánu včetně vizualizací k revitalizaci lokality Špitálka najdete na webových stránkách respitalka.brno.cz/plan.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.