Paspoint pečuje o osoby s autismem, město mu přispěje na zaplacení odborníků - Tiskový servis

Paspoint pečuje o osoby s autismem, město mu přispěje na zaplacení odborníků

  • 30. října 2019
  • 1 minuta čtení

Organizace Paspoint poskytující sociální služby osobám s poruchami autistického spektra obdrží od Brna dotaci ve výši 130 tisíc korun na finanční zajištění svých pracovníků. Mezi nabízené služby patří osobní asistence, raná péče, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby. Tato činnost je navíc mimořádně náročná na kvalifikované pracovníky.

Paspoint se potýká s tím, že od něj odchází kvalifikovaní pracovníci do jiných služeb. Aby bylo možné nadále pracovat, je nutné, aby si udržel odborné a proškolené zaměstnance. Ty je potřeba také náležitě odměnit. Dotace od města poslouží na dorovnání mezd stávajících pracovníků,“ upřesnil záměr náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl a dodal: „Rád bych poděkoval všem, kteří se ochotně věnují potřebným.“ 

Služba pomáhá více než 100 rodinám v domácím prostředí, při tréninku školních kompetencí nebo terapeuticky. Problematika autismu je komplikovaná a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra vyžadují vysoce kvalifikovaný personál. Paspoint ve své práci zohledňuje potřeby rodin a jeho tým se skládá ze sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a psychologů.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky