Participační setkání „Přírodě blízká protipovodňová opatření – Poldr Chrlice“ – za účasti náměstka p... - Tiskový servis

Participační setkání „Přírodě blízká protipovodňová opatření – Poldr Chrlice“ – za účasti náměstka p...

  • 11. června 2018 17:30
  • Brno