Přeskočit na obsah

Panelák na Lomené 48 se využije pro sociální bydlení a sdílené ubytování

27. října 2020
Bývalá ubytovna a univerzitní kolej v samostatně stojícím panelovém domě na Lomené 48 v městské části Brno-jih najde nové využití. Rada města Brna schválila investiční záměr, na jehož základě bude objekt využíván pro sociální bydlení a sdílené ubytování.

Dům z konce osmdesátých let, jehož vlastníkem je nyní město Brno, má osm nadzemních podlaží a suterén a je v něm 40 ubytovacích jednotek velikostí 1+1, 1+2 a 1+3. Celkové dispoziční řešení bytů nelze zásadně měnit vzhledem k nosné železobetonové konstrukci stěn.

„Stavba má po kompletní revitalizaci sloužit k trvalému bydlení seniorů, osob s pohybovým postižením, mladých dospělých či matek s dětmi a jako chráněné bydlení,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a informovala o rozsahu plánovaných prací: „Byty, které mají nová okna a otopná tělesa, lze v současném stavu obývat, jsou ale morálně a materiálově zastaralé. Proto se stávající bytová jádra demontují, dispozice se upraví a sociální vybavení se celkově zmodernizuje. V některých jednotkách se budou odstraňovat panelové příčky z důvodu zajištění potřebných podlahových ploch. Kromě vnitřních úprav je plánována oprava střechy, zateplení obvodového pláště a kompletní rekonstrukce lodžií. Vymění se výtah, který bude splňovat požadavky na bezbariérový provoz, ze stejného důvodu proběhne úprava hlavního vstupu.“ Součástí investice bude i rekonstrukce domovní kotelny. Nynější zdroje tepla budou vyměněny za ekologické kotle, napojené do komína, který zůstane stejný, pouze se drobně opraví. Současně se chystá i výměna ohřívačů teplé vody, které výkonově nevyhovují.

Samotný dům stojí na pozemcích města Brna. „Ale vzhledem k tomu, že je objekt součástí areálu odborného učiliště, je nutné vybudovat příjezdovou komunikaci z ulice Pompovy i nezbytná parkovací stání včetně přemístění současného chodníku a nově instalovat veřejné osvětlení, což si vyžádá majetkoprávní vypořádání pozemků s Jihomoravským krajem,“ dodal náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.

Předpokládané investiční náklady jsou necelých 120 milionů korun. Začátek stavebních prací lze očekávat v průběhu roku 2022.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.