Přeskočit na obsah

Památky i „nepamátky“ získají od města peníze na opravy a údržbu

27. dubna 2022

Zhruba 11 milionů korun z rozpočtu města Brna má zamířit k vlastníkům (či ke správcům v případě městských částí nebo příspěvkových organizací) památkově významných staveb, ať už jsou formálně památkově chráněny, či ne. Jednotlivými dotacemi a transfery se dnes zabývali brněnští radní, poslední slovo budou mít na svém květnovém jednání zastupitelé.

Mezi vlastníky památkově chráněných nemovitostí navrhují radní rozdělit 5,89 milionu korun. Prostředky by putovaly převážně k církevním stavbám, podpořily by například opravy v kostele sv. Leopolda na Vídeňské, v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské nebo v kostele Nejsvětější Trojice na Božetěchově. „Mimo to jsou mezi projekty třeba dokončení objektu včelína ve starobrněnském opatství nebo restaurování travertinového vstupu paláce Morava na rohu Malinovského náměstí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Vlastníkům kulturních památek na jejich opravy a údržbu přispívá město ze svého rozpočtu každoročně. Ke konci října loňského roku jsme přijali devět žádostí o poskytnutí dotací a všem žadatelům navrhujeme alespoň do určité míry vyhovět,“ dodala.

Město také zareagovalo na fakt, že se na jeho území nachází řada staveb, které v minulosti statusu památky požívaly, ale přišly o něj kvůli administrativní chybě vzniklé ještě za minulého režimu. „Tyto stavby však nepostrádají architektonické hodnoty a máme samozřejmě zájem na jejich zachování. Proto byl pro letošní rok vyhlášen dotační program pro vlastníky těchto památkově významných staveb. Přihlásilo se do něj pět žadatelů, mezi které navrhujeme rozdělit zhruba 2 miliony korun,“ upřesnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Na opravy památek přispívá Brno také svým příspěvkovým organizacím nebo městským částem. V této kategorii radní doporučili zastupitelům ke schválení příspěvky ve výši zhruba 3 milionů korun. „Největší částku směřujeme do Národního divadla Brno na památkovou obnovu interiéru Mahenova divadla, konkrétně diváckých lóží,“ upřesnil radní pro kulturu Marek Fišer.
V souvislosti s touto scénou NdB se dnes radní zároveň zabývali i přidělením státní dotace na památkovou obnovu fasády. Z programu Regenerace městských památkových rezervací a zón vyhlašovaného Ministerstvem kultury obdrží město 1,29 milionu korun. Letos budou práce na obnově fasády pokračovat na její jihovýchodní straně, z městského rozpočtu budou kofinancovány 3 miliony korun.

Všemi uvedenými body se budou na svém květnovém zasedání zabývat ještě zastupitelé.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.