Památky i „nepamátky“ získají od města peníze na opravy a údržbu - Tiskový servis

Památky i „nepamátky“ získají od města peníze na opravy a údržbu

  • 27. dubna 2022
  • 2 minuty čtení

Zhruba 11 milionů korun z rozpočtu města Brna má zamířit k vlastníkům (či ke správcům v případě městských částí nebo příspěvkových organizací) památkově významných staveb, ať už jsou formálně památkově chráněny, či ne. Jednotlivými dotacemi a transfery se dnes zabývali brněnští radní, poslední slovo budou mít na svém květnovém jednání zastupitelé.

Mezi vlastníky památkově chráněných nemovitostí navrhují radní rozdělit 5,89 milionu korun. Prostředky by putovaly převážně k církevním stavbám, podpořily by například opravy v kostele sv. Leopolda na Vídeňské, v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské nebo v kostele Nejsvětější Trojice na Božetěchově. „Mimo to jsou mezi projekty třeba dokončení objektu včelína ve starobrněnském opatství nebo restaurování travertinového vstupu paláce Morava na rohu Malinovského náměstí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Vlastníkům kulturních památek na jejich opravy a údržbu přispívá město ze svého rozpočtu každoročně. Ke konci října loňského roku jsme přijali devět žádostí o poskytnutí dotací a všem žadatelům navrhujeme alespoň do určité míry vyhovět,“ dodala.

Město také zareagovalo na fakt, že se na jeho území nachází řada staveb, které v minulosti statusu památky požívaly, ale přišly o něj kvůli administrativní chybě vzniklé ještě za minulého režimu. „Tyto stavby však nepostrádají architektonické hodnoty a máme samozřejmě zájem na jejich zachování. Proto byl pro letošní rok vyhlášen dotační program pro vlastníky těchto památkově významných staveb. Přihlásilo se do něj pět žadatelů, mezi které navrhujeme rozdělit zhruba 2 miliony korun,“ upřesnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Na opravy památek přispívá Brno také svým příspěvkovým organizacím nebo městským částem. V této kategorii radní doporučili zastupitelům ke schválení příspěvky ve výši zhruba 3 milionů korun. „Největší částku směřujeme do Národního divadla Brno na památkovou obnovu interiéru Mahenova divadla, konkrétně diváckých lóží,“ upřesnil radní pro kulturu Marek Fišer.
V souvislosti s touto scénou NdB se dnes radní zároveň zabývali i přidělením státní dotace na památkovou obnovu fasády. Z programu Regenerace městských památkových rezervací a zón vyhlašovaného Ministerstvem kultury obdrží město 1,29 milionu korun. Letos budou práce na obnově fasády pokračovat na její jihovýchodní straně, z městského rozpočtu budou kofinancovány 3 miliony korun.

Všemi uvedenými body se budou na svém květnovém zasedání zabývat ještě zastupitelé.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky