Otevření Centra lesní pedagogiky – za účasti náměstka primátora M. Andera

  • 05. září 2017 10:00
  • Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13