Otec genetiky dostane k narozeninám MendelBox. Infostánek ukáže Mendelův přínos

  • 14. července 2020
Brno si již za dva roky připomene 200. výročí od narození Gregora Johanna Mendela. Než však vypuknou velkolepé oslavy, dostane světově proslulý „otec genetiky“ jeden dárek s předstihem. MendelBox – univerzální infostánek, který bude v průběhu dvou let zvát veřejnost nejen k oslavám jubilea, ale zejména bude místem, kde se lidé dozvědí, jaký odkaz v podobě genetických objevů slavný Brňan zanechal.

O tom, že Brno je městem vědy a výzkumu není pochyb. A je tomu tak i díky tomu, že si před dvěma stoletími ve zdejším opatství začal plnit sny skromný duchovní a vědec v jedné osobě. Pověstné křížení hrachu položilo základ vědeckému oboru, díky kterému dnes dokážeme nakrmit většinu lidí na planetě a díky kterému můžeme bojovat s dlouho nepřemožitelnými nemocemi. Jsem hrdá na to, že Brno je pro světové genetiky mekkou, která však není skanzenem, ale centrem světového výzkumu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 Odhalení MendelBoxu je tak jedním z dárků, které Brno slavnému vědci letos věnuje. V tomto prostoru se bude na veřejných akcích odehrávat populárně-naučný program, jehož cílem bude přiblížit aktuální genetický výzkum, ať už na rostlinném nebo lidském genomu. Brňané tak budou mít šanci potkat se například tváří v tvář s vědci, kteří se podílí na odhalování faktů o koronaviru, diabetu, Alzheimerově chorobě, šlechtění vinné révy, dřevin i o úbytku včel v přírodě nebo odkrývají nové informace o genetice zvěře.

 O tom, co konkrétně se bude v mobilním infostánku odehrávat, budou rozhodovat jednotliví partneři, kteří se k Mendelovu odkazu hlásí. V prvních měsících bude box k vidění například na narozeninové oslavě pod názvem Mendel festival v Augustiniánském opatství od 17. do 19. 7., následovat budou další veřejné akce v Brně jako například Festival vědy, začátek akademického roku Mendelovy univerzity v Brně, Mendelovy dny Masarykovy univerzity a další.  

 „MendelBox je první vlaštovkou vzájemné spolupráce významných brněnských institucí hlásících se k Mendelovu odkazu. Na tomto místě tak budeme mít prostor věnovat pozornost všem rovinám této renesanční osobnosti – od duchovního, genetika a vědce, až po meteorologa, astronoma, včelaře nebo bankéře. Naším cílem však není vzpomínat na Mendela pouze jako na historickou postavu. Smyslem je ukázat jeho vliv na současnou vědu, kam to jeho následovníci dotáhli a kam směřují,“ uvedl dosavadní koordinátor projektu Mendel +2022 za město Brno Jiří Dušek.

 Do přípravy na společné oslavy v jubilejním roce 2022 se zapojily například všechny klíčové univerzity (Masarykova univerzita, Mendelova univerzita i Vysoké učení technické), Augustiniánské opatství, město Brno, Jihomoravský kraj, Moravské zemské muzeum, Ministerstvo kultury České republiky, VIDA! science centrum a další vědecké a vědecko-popularizační instituce.

 „Cílem bude nejen osvěta a připomenutí Mendelova odkazu mezi obyvateli regionu, ale zejména využití světového potenciálu značky „Mendel“. Toto jméno přitahuje miliony lidí po celém světě – od nositelů Nobelových cen až po turisty vyhledávající historické památky,“ dodal Marek Fišer, radní pro oblast kultury.

 V Brně se tak již nyní připravují významné světové konference a setkání na téma budoucnosti rostlinné i lidské genetiky. Kromě akcí cílených na odborníky se v jihomoravské metropoli uskuteční i řada happeningových akcí a populárně-naučných pořadů.

_____

Tříkrálové memorandum

Klíčové instituce věnující se Mendelovu odkazu podepsaly 6. ledna 2020 memorandum o spolupráci, jehož cílem je koordinace a propagace této výjimečné osobnosti, především pak v souvislosti s jeho dvoustým výročím narození v roce 2022 s přesahem i do dob budoucích. Hlavními iniciátory jsou: Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Postupně se k memorandu připojily klíčové univerzity (Mendelova univerzita, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně), Moravské zemské muzeum, Ministerstvo kultury a další populárně-vědecké instituce (VIDA! Science centrum).  

Nový infostánek na nádvoří Nové radnice (foto: Z. Kolařík)

  

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy