Osvětová akce o příčinách poranění míchy Roztoč to! – za účasti 1. náměstka primátorky P. Hladíka

  • 11. května 2022 12:00
  • Björnsonův sad