Ortofota v době vegetačního klidu pořizuje město každoročně. Pomáhají v mnoha oblastech - Tiskový servis

Ortofota v době vegetačního klidu pořizuje město každoročně. Pomáhají v mnoha oblastech

  • 23. února 2022
  • 2 minuty čtení

Každoroční pořízení a zpracování ortofota v době vegetačního klidu, leteckých měřických snímků a digitálního modelu povrchu města zajistí společnost TopGis za 290 000 korun bez DPH. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna. Kromě nabídnuté ceny rozhodla také sleva 95 % pro obchodní společnosti ve vlastnictví města.

„Letecké snímkování je v dnešní době jedním z nejdůležitějších zdrojů informací jak o současném, tak i o dřívějším stavu území, proto je důležité zachovávat kontinuální časovou řadu pořizovaných dat, což se týká zejména ortofota. Obdobná veřejně dostupná ortofota jsou nevyhovující, protože jsou často pořizována ve vegetačním období a navíc nemají dostatečné rozlišení,“ uvedl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dodal: „Při běžné každodenní práci ho používají pracovníci magistrátu, úřadů městských částí i některých příspěvkových organizací.“

Konkrétní příklady využití ortofota doplnil uvolněný zastupitel pro informační technologie Ondřej Kotas: „Například Majetkový odbor jej využívá při zabezpečování řádné evidence nemovitého majetku, což vyžaduje i provedení fyzické kontroly a porovnání s právním vztahem. Stejně tak ortofoto poskytuje důležité informace při přípravě dispozic s tímto majetkem, dále je i nepostradatelnou pomůckou při realizaci výkupů nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů. Pro Odbor územního plánování a rozvoje je ortofoto jen těžko nahraditelným zdrojem informací při pořizování územně plánovací dokumentace ve fázi průzkumů a rozborů jednotlivých lokalit i větších územních celků. Odbor životního prostředí využívá ortofoto pro zjišťování informací a lokalizaci zejména těžebních prostor, skládek, ploch veřejné zeleně a podobně.“

Na úřadech městských částí je aktuální ortofoto nepostradatelným referenčním mapovým podkladem například při tvorbě a aktualizaci pasportu zeleně a evidenci mobiliáře.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky