Organizace DROM získá darem notebooky určené pro on-line vzdělávání

  • 22. prosince 2020
Pět notebooků k zapůjčení dětem, které nemají k této technice přístup a jsou ochotné vzdělávat se on-line, poskytne příspěvková organizace DROM. Radní dnes odsouhlasili, že romské středisko může přijmout dar pěti notebooků od České asociace streetwork.

„Příspěvková organizace může podle zákona nabýt do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k činnosti, pro kterou byla zřízena. Jednou z možností, jak může majetek získat, je právě dar. Ten může přijmout jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, což je v tomto případě město. Rada města Brna s přijetím daru souhlasila, protože věříme, že zvláště v této náročné době, kdy převažuje on-line výuka, se notebooky budou klientům organizace hodit. Je nutné podporovat ve vzdělávání zejména děti, které vyrůstají v prostředí, jež jim neposkytuje stejné možnosti, jako má většina ostatních, a přesto mají o svůj rozvoj zájem,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní tak souhlasili s přijetím daru ve formě pěti notebooků. Ty organizaci DROM nabídla Česká asociace streetwork. „Notebooky jsou součástí projektu Podpora vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie covid-19, který financuje Nadace České spořitelny. Pandemie po celý rok zasahovala do nejrůznějších oblastí lidského života a vzdělávání nebylo výjimkou. Přístup k němu měly ztížený všechny děti, ale ještě se prohloubily rozdíly mezi podmínkami dětí, které jsou přímo ohrožené sociálním vyloučením, a těch ostatních. Tento projekt pomáhá rozdíly opět zmenšovat,“ dodal náměstek primátorky Robert Kerndl.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy