Přeskočit na obsah

Oprava cest na Ústředním hřbitově kromě zvýšení komfortu pro návštěvníky zlepší hospodaření s dešťovou vodou

02. září 2021

Záměr rekonstrukce cestní sítě na Ústředním hřbitově schválili brněnští radní už před dvěma lety. Nyní se ale dočkal změny – cesty se upraví tak, aby bylo možné lépe zadržovat srážkovou vodu a využít ji k závlaze zeleně. Na projektovou přípravu město získá dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR.

Po zkušenostech se suchem a zároveň povodněmi v minulých letech je zřejmé, že bude třeba změnit způsob hospodaření se srážkovou vodou na celostátní i lokální úrovni. Na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a na zpomalení povrchového odtoku vody se bude orientovat výzva Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021–2027. Město Brno by v rámci této výzvy rádo získalo dotaci na obnovu asfaltových cest na Ústředním hřbitově s ekologickým přesahem. Nejprve je ale nutné projekt připravit. Na tuto fázi dostane Brno příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR.

„Na schůzi rady jsme dnes doporučili zastupitelstvu souhlasit s podmínkami rozhodnutí fondu o poskytnutí finančních prostředků na projektovou přípravu a zároveň schválit příslušnou smlouvu. Cílem je získat stavební dokumentaci pro provedení stavby a pravomocné stavební povolení a uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakázky. Následně podáme žádost o podporu v rámci výzvy OPŽP 2021–2027. Chtěli bychom zrekonstruovat cestní síť na Ústředním hřbitově, ale tak, aby bylo možné srážkovou vodu zadržovat v místě jejího dopadu a aby byla primárně přiváděna k místní vegetaci,“ objasnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projektová příprava vyjde na 6 603 641,55 koruny. Celkové způsobilé výdaje se odhadují ve výši 2 978 710 a 3 624 931,55 činí nezpůsobilé výdaje. Dotace by mohla dosáhnout 2 680 839 korun, tedy 90 % z celkových způsobilých výdajů.

„Hlavním důvodem investice zůstává oprava poškozených cest, aby byl hřbitov komfortnější pro návštěvníky. A když už to děláme, tak takovým způsobem, abychom přivedli vodu ke kořenům současných stromů i těch budoucích, které vysadíme v rámci koncepce zeleně. K zavlažování využijeme dešťovku, která jinak z asfaltového povrchu cest odteče do kanalizace. Součástí záměru je také změna řešení povrchů v hrobových skupinách, stávající nepropustný povrch bude vyměněn za štěrkové retenční trávníky. Z retenčních rýh bude srážková voda nevyužitá stromy a nevstřebaná horninovým prostředím odváděna systémem podzemních drenáží a sběrných potrubí do podzemní retenční nádrže v dolní části hřbitova,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík. „Celkem dojde k redukci nepropustných povrchů o 61 %. Většího omezení u zpevněných povrchů nelze dosáhnout vzhledem k požadavkům památkové ochrany a provozním potřebám hřbitova,“ dodal.

Součástí záměru je rekonstrukce všech inženýrských sítí, tedy vodovodu, plynovodu, sdělovacího a elektrického vedení a osvětlení. Celkem by tato investiční akce měla vyjít na 244 248 644,35 koruny, z toho 131 072 645 tvoří způsobilé výdaje a 113 179 933,35 výdaje nezpůsobilé. V příštím programovém období se předpokládá dotace ve výši 85 % (111 4111 748 korun).

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.