Přeskočit na obsah

Oprava cest na Ústředním hřbitově kromě zvýšení komfortu pro návštěvníky zlepší hospodaření s dešťovou vodou

02. září 2021

Záměr rekonstrukce cestní sítě na Ústředním hřbitově schválili brněnští radní už před dvěma lety. Nyní se ale dočkal změny – cesty se upraví tak, aby bylo možné lépe zadržovat srážkovou vodu a využít ji k závlaze zeleně. Na projektovou přípravu město získá dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR.

Po zkušenostech se suchem a zároveň povodněmi v minulých letech je zřejmé, že bude třeba změnit způsob hospodaření se srážkovou vodou na celostátní i lokální úrovni. Na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a na zpomalení povrchového odtoku vody se bude orientovat výzva Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021–2027. Město Brno by v rámci této výzvy rádo získalo dotaci na obnovu asfaltových cest na Ústředním hřbitově s ekologickým přesahem. Nejprve je ale nutné projekt připravit. Na tuto fázi dostane Brno příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR.

„Na schůzi rady jsme dnes doporučili zastupitelstvu souhlasit s podmínkami rozhodnutí fondu o poskytnutí finančních prostředků na projektovou přípravu a zároveň schválit příslušnou smlouvu. Cílem je získat stavební dokumentaci pro provedení stavby a pravomocné stavební povolení a uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakázky. Následně podáme žádost o podporu v rámci výzvy OPŽP 2021–2027. Chtěli bychom zrekonstruovat cestní síť na Ústředním hřbitově, ale tak, aby bylo možné srážkovou vodu zadržovat v místě jejího dopadu a aby byla primárně přiváděna k místní vegetaci,“ objasnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projektová příprava vyjde na 6 603 641,55 koruny. Celkové způsobilé výdaje se odhadují ve výši 2 978 710 a 3 624 931,55 činí nezpůsobilé výdaje. Dotace by mohla dosáhnout 2 680 839 korun, tedy 90 % z celkových způsobilých výdajů.

„Hlavním důvodem investice zůstává oprava poškozených cest, aby byl hřbitov komfortnější pro návštěvníky. A když už to děláme, tak takovým způsobem, abychom přivedli vodu ke kořenům současných stromů i těch budoucích, které vysadíme v rámci koncepce zeleně. K zavlažování využijeme dešťovku, která jinak z asfaltového povrchu cest odteče do kanalizace. Součástí záměru je také změna řešení povrchů v hrobových skupinách, stávající nepropustný povrch bude vyměněn za štěrkové retenční trávníky. Z retenčních rýh bude srážková voda nevyužitá stromy a nevstřebaná horninovým prostředím odváděna systémem podzemních drenáží a sběrných potrubí do podzemní retenční nádrže v dolní části hřbitova,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík. „Celkem dojde k redukci nepropustných povrchů o 61 %. Většího omezení u zpevněných povrchů nelze dosáhnout vzhledem k požadavkům památkové ochrany a provozním potřebám hřbitova,“ dodal.

Součástí záměru je rekonstrukce všech inženýrských sítí, tedy vodovodu, plynovodu, sdělovacího a elektrického vedení a osvětlení. Celkem by tato investiční akce měla vyjít na 244 248 644,35 koruny, z toho 131 072 645 tvoří způsobilé výdaje a 113 179 933,35 výdaje nezpůsobilé. V příštím programovém období se předpokládá dotace ve výši 85 % (111 4111 748 korun).

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.