Onkologicky léčeným ženám pomůže Liga proti rakovině Brno. Poradenství a další aktivity podpořili lidé v Dáme na vás

  • 07. dubna 2021
Další z vítězných projektů z participativního rozpočtu Dáme na vás nazvaný NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě má nakročeno k úspěšnému dokončení. Radní dnes schválili smlouvu s Ligou proti rakovině Brno, z. s., která zrealizuje činnosti zaměřené na cílenou podporu a pomoc ženám léčeným s onkologickým onemocněním.

Projekt NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě získal v roce 2020 v participativním rozpočtu Dáme na vás více než tři tisíce kladných hlasů. Jeho cílem je zpříjemnit onkologicky léčeným pacientkám průběh této léčby a jejich aktivní návrat do běžného života.

„V rámci vítězného projektu a dnes schválené smlouvy nabídne Liga proti rakovině Brno několik činností zaměřených na ženy, které se léčí s onkologickým onemocněním. Počítáme s tím, že vznikne řada workshopů, webináře, edukační videa, různá cvičení, bude zprostředkováno individuální psychologické poradenství, asistenční služby a další aktivity, které umožní těmto ženám překlenout složité životní období a následné se zapojit do běžného dění,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Smlouva se zapsaným spolkem počítá s nabízením těchto služeb po dobu jednoho roku. Veškeré činnosti vyjdou za tuto dobu na 1,77 milionu bez DPH.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy