Okolí Domu umění i park Koliště dostanou reprezentativnější podobu. Město připravuje architektonicko-krajinářskou soutěž

  • 21. prosince 2021
Navrhnout promyšlenější a propracovanější úpravu dosud nepříliš koncepčně řešeného okolí Domu umění a také blízkého parku Koliště I by měli odborníci, kteří vzejdou z krajinářsko-architektonické soutěže. Její přípravou dnes brněnští radní pověřili Kancelář architekta města.

Cílem krajinářsko-architektonické soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení prostoru v okolí Domu umění města Brna včetně parku Koliště I a vybrat zpracovatele projektové dokumentace, kterému bude moci město Brno následně tuto zakázku zadat.

„Malinovského náměstí i park Koliště, tedy část bývalé brněnské okružní třídy s budovami vysoké architektonické i urbanistické kvality, patří k nejvýznamnějším veřejným prostorům v Brně. Proto město považuje za nejvhodnější takovou variantu architektonicko-krajinářské soutěže, která vezme dotčené území v potaz jako celek a v jejímž rámci pak budou koncepčně a se vzájemnou návazností řešena veřejná prostranství předprostoru Domu umění a parku Koliště I,“ vysvětlil první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík a dodal: Kancelář architekta města, která byla pověřena organizačním zajištěním soutěže, by měla do března 2022 Radě města Brna předložit navržené soutěžní podmínky i zadání soutěže. Její orientační náklady by měly činit 1 500 000 Kč včetně DPH.“

„Plocha řešeného území je 21 300 m2. Navržený postup by měl úpravy celého předmětného území rozdělit do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle předprostor Domu umění a park Koliště I. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou zhruba 77 000 000 Kč vč. DPH, náklady na projektovou dokumentaci by měly činit přibližně 9 000 000 Kč vč. DPH,“ popsal radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

„Dům umění města Brna na Malinovského náměstí, dříve Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Künstlerhaus, zahájil svou činnost v březnu 1911. Postaven byl o rok dřív v historizujícím barokně-secesním stylu. Současnou funkcionalistickou podobu vtiskl válkou poškozené budově v roce 1946 Bohuslav Fuchs. Poslední velkou rekonstrukcí prošla v roce 2009, ani ta ale nezahrnovala úpravu jejího – po celou dobu existence budovy nekoncepčně řešeného – předpolí, ačkoliv autor rekonstrukce Petr Hrůša o změně předprostoru uvažoval. Věřím, že jeho budoucí nová úprava zvýrazní význam Domu umění jako otevřené a nekonvenční brněnské instituce,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Zdroj: Kancelář architekta města Brna

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy