Odvolací soud zrušil předběžné opatření zakazující provoz Uberu

  • 26. října 2017
  • 2 minuty čtení
Vrchní soud v Olomouci vyhotovil písemnou podobu svého usnesení v kauze Uber. Soud rozhodoval o odvolání společnosti Uber B.V. proti předběžnému opatření, které zakazovalo této společnosti provozovat přepravní služby Uber ve městě Brně způsobem příčícím se platným pravidlům. Vrchní soud toto předběžné opatření zrušil.

"Znamená to, že UBER může začít v Brně jezdit, ale neznamená to, že je tím vyřešena otázka, zda jezdí v souladu se zákonem, protože to soud neřešil. V soudním rozhodnutí je uvedeno: ‚Pro úplnost odvolací soud dodává, že posouzení činnosti žalovaného, coby účastníka hospodářské soutěže (...) překračují rámec řízení o nařízení předběžného opatření a mohou být předmětem posouzení až v řízení ve věci samé.‘ Tuto otázku bude soud řešit při projednávání samotné žaloby," uvedl náměstek primátora města Brna Matěj Hollan.

Rozhodnutí odvolacího soudu je ve věci předběžného opatření konečné a nelze proti němu podat dovolání.

"Město Brno samozřejmě toto rozhodnutí plně respektuje. Magistrát města Brna toto rozhodnutí současně nezbavuje povinnosti zabezpečovat a vymáhat dodržování zákona, což se děje v působnosti přeneseného výkonu státní správy, která však musí měřit všem stejně a nemůže se zaměřit na jeden soukromý subjekt. Věřím, že taxikáři přijmou rozhodnutí soudu s pokorou a nebudou blokovat ani brněnské ulice a způsobovat tím řidičům komplikace, ani Vrchní soud v Olomouci. Bylo by to fajn gesto, že rozhodnutí soudu se respektuje," dodal náměstek Matěj Hollan.

Informace o původním rozhodnutí soudu, který předběžným opatřením činnost Uberu zakázal, najdete zde.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít