Přeskočit na obsah

Odvolací soud potvrdil prvoinstanční verdikt: vlastníkem komunikací v okolí fotbalového stadionu za Lužánkami je město Brno

08. listopadu 2022
Krajský soud v Brně projednal odvolání společnosti CZECHCITY k prvoinstančnímu verdiktu, dle kterého je město Brno vlastníkem komunikací v okolí fotbalového stadionu za Lužánkami. Na dnešním stání bylo dřívější rozhodnutí Městského soudu v Brně potvrzeno.

„Ukázalo se, že podání určovací žaloby počátkem roku 2019 bylo správným krokem. Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Brně a také náš dlouholetý názor, že jsou komunikace v okolí lužáneckého stadionu města. Kvůli nevyjasněným majetkoprávním vztahům zde nebylo možné realizovat téměř nic. Po letech sporů a nejistoty můžeme začít s postupným rozvojem této lokality,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Spory se společnostmi Libora Procházky například neumožňují začít s opravami či rekonstrukcí fotbalového stadionu za Lužánkami. Ten i přesto do jisté míry funguje; konají se zde festivaly, koncerty, tréninky či zápasy.

„Dnešní rozhodnutí je velkým vítězstvím města Brna i vítězstvím spravedlnosti a zdravého rozumu. Soud pravomocně potvrdil, že město Brno je a vždy bylo vlastníkem komunikací v areálu bývalého Boby centra a kolem fotbalového stadionu. Rozhodnutí o tom, že s panem Procházkou nebude vedení města jednat, ale spor nechá rozřešit nezávislým soudem, se ukázalo jako naprosto správné. Dnešní soudní rozhodnutí již není možné napadnout řádným opravným prostředkem. Děkuji pracovníkům majetkového odboru i advokátní kanceláře za příkladnou práci v této věci,“ dodal radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

 

O co jde v kauze Ponava?

Město Brno je vlastníkem pozemků a jejich povrchů v lokalitě Ponava. Spory se společností CZECHCITY se týkají pozemních komunikací, které byly v převážné většině vystavěny a na pozemky umístěny v 50. letech, poté rekonstruovány v 70. letech a následně opraveny a upraveny v souvislosti se stavební činností Lubomíra Hrstky. Ten počátkem 90. let vybudoval v areálu fotbalové Zbrojovky Brno hotel Boby centrum a další objekty. Právě od Lubomíra Hrstky údajně nabyl předmětné komunikace Libor Procházka, respektive jeho společnost CZECHCITY, a to v roce 2010.

Jádro soudního sporu má charakter právního hodnocení, zda Lubomír Hrstka na základě své stavební činnosti získal pozemní komunikace do svého vlastnictví, zda je převedl na společnost CZECHCITY a zda vůbec dané komunikace mohou být vlastnicky odděleny od pozemků, na nichž se nacházejí. Stav areálu je v současné době neuspokojivý, neutěšená situace se přitom netýká jen fotbalového stadionu, který je určen k demolici, ale i některých dalších objektů a ploch. Město Brno usiluje o zlepšení stavu celé lokality, navíc plánuje modernizaci ulic Drobného a Sportovní. Všem těmto snahám však stojí v cestě aktivity Libora Procházky, jenž uplatňuje námitky ve stavebních řízeních a usiluje o omezení průjezdu přes komunikace.

Správní orgány (především stavební úřad) přerušily v reakci na námitky a návrhy Libora Procházky u nich probíhající řízení a s tvrzením, že nemají příslušnou pravomoc, vyzvaly město Brno i společnost CZECHCITY k podání žaloby na určení vlastnického práva. Město Brno výzvě vyhovělo a na jaře 2019 podalo prostřednictvím advokátní kanceláře AK HKR (se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30a/404) určovací žalobu. V ní upozorňuje vedle judikatury Nejvyššího soudu ČR také na okolnost, že v 90. letech, kdy v této lokalitě probíhaly stavební aktivity Lubomíra Hrstky, došlo výhradně a pouze k opravám a úpravám již existujících účelových komunikací.

V dubnu roku 2021 rozhodl Městský soud v Brně, že jsou dotčené komunikace v majetku města. Vůči tomu se společnost CZECHCITY odvolala ke Krajskému soudu v Brně.

Kontakt pro média

Filip Poňuchálek

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.