Přeskočit na obsah

Odměny pro zastupitele a členy výborů a komisí budou nižší o 5 %

08. prosince 2020

Snížení klíčových daňových příjmů a další následky koronavirové pandemie a s ní souvisejících restrikcí negativně ovlivňují hospodaření statutárního města Brna. Již dříve vedení města avizovalo snížení provozních výdajů o 5 %. To se týká také odměňování neuvolněných zastupitelů a dále členů výborů Zastupitelstva města Brna a komisí Rady města Brna, kteří nejsou zastupiteli města Brna.

„Očekávaný ekonomický propad se nutně promítl do plánování rozpočtu na příští rok. Jedním z kroků, jak ušetřit, je snížení provozních nákladů města Brna o 5 %. V roce 2021 dojde ke snížení odměn u všech neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a dále členů komisí Rady města Brna a výborů Zastupitelstva města Brna, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Brna o 5 %,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zastupitelstvem schválené snížení odměňování u jednotlivých neuvolněných funkcí členů Zastupitelstva města Brna:

Pro členy výborů ZMB a členy komisí RMB, kteří nejsou členy ZMB, je nově schválena odměna ve výši 4 180 Kč, což odpovídá snížení o 5 % (- 220 Kč). Díky výše zmíněným opatřením dojde k úspoře 1,139 milionu korun.

U členů zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce uvolněni, což se samozřejmě týká také mne, náměstků a většiny členů rady, je výše jejich odměny dána legislativou a není ji možné krátit. Dohodli jsme se tedy, že ti, kterých se to týká, odvedou 5 % ze svého čistého příjmu do speciálního fondu a tyto peníze půjdou zpět ve prospěch města. Zároveň dojde ke stejnému snížení odměn i u členů představenstev, dozorčích rad a u managementu městských akciových společností,“ dodala primátorka.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.