Přeskočit na obsah

Odkup železniční polikliniky ve Štýřicích se po letech přiblížil, vzniknout tu mají protipovodňová opatření i veřejný park

10. března 2021

Brno usiluje o zisk areálu nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích. Radní dnes doporučili nákup těchto pozemků zastupitelům. Zisk tohoto majetku je podmínkou pro vznik hned několika veřejně prospěšných projektů včetně protipovodňových opatření. Majetek momentálně vlastní Správa železnic, státní organizace.

Areál nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích dlouhodobě chátrá. Město se rozhodlo jej získat od Správy železnic České republiky již v roce 2015. Plánovaná privatizace však tehdy nezískala podporu Ministerstva financí, a tedy neproběhla. Legislativa se v tuto chvíli změnila natolik, že privatizace již není možná a je nutné přistoupit k nákupu za cenu administrativní požadovanou SŽ, kterou Správa železnic ve znaleckém posudku vyčíslila na Kč 49 609 790,-. V případě, že zastupitelé schválí nákup těchto pozemků a nemovitostí, musí prodej majetku České republiky spravovaného Správou železnic projednat a odsouhlasit také vláda ČR.

„Důležitou součástí plánů města, která se dotýká dané oblasti, jsou i protipovodňová opatření na řece Svratce a revitalizace toku údolní nivy v oblasti Štýřického nábřeží. V budoucnosti by se na opuštěných pozemcích měla vybudovat mimo jiné i rekreační zeleň, která bude součástí lokálního biocentra v ochranném režimu a bude navazovat na blízkou cyklostezku vedoucí do Modřic, na zahrádkářskou kolonii a řeku. Nedokončená poliklinika bude muset být zbořena a také na jejím pozemku město zbuduje park,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Rozsáhlý areál ve Štýřicích je momentálně v podstatě ruinou. Mnoho budov bylo pouze rozestavěno, a to včetně samotné polikliniky, dále i budovy garáží, autodílny. Součástí je velký nezastavěný pozemek kolem. Jakémukoli dalšímu budování bude muset předcházet demolice a sanace pozemku.

„Do území objektu nedokončené železniční polikliniky také zasahuje plánovaná přestavba Železničního uzlu Brno. V oblasti se bude budovat nová komunikace, která spojí ulici Pražákovu a Rosickou, a k ní i chodník a veřejné osvětlení. Také vznikne tramvajové kolejiště se smyčkou a technologickým vybavením. Díky těmto změnám bude oblast připravena k dalšímu urbanistickému vývoji jihu Brna. Do budoucna se počítá také se vznikem obchodů a služeb,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.