Přeskočit na obsah

Odkup železniční polikliniky ve Štýřicích se po letech přiblížil, vzniknout tu mají protipovodňová opatření i veřejný park

10. března 2021
Brno usiluje o zisk areálu nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích. Radní dnes doporučili nákup těchto pozemků zastupitelům. Zisk tohoto majetku je podmínkou pro vznik hned několika veřejně prospěšných projektů včetně protipovodňových opatření. Majetek momentálně vlastní Správa železnic, státní organizace.

Areál nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích dlouhodobě chátrá. Město se rozhodlo jej získat od Správy železnic České republiky již v roce 2015. Plánovaná privatizace však tehdy nezískala podporu Ministerstva financí, a tedy neproběhla. Legislativa se v tuto chvíli změnila natolik, že privatizace již není možná a je nutné přistoupit k nákupu za cenu administrativní požadovanou SŽ, kterou Správa železnic ve znaleckém posudku vyčíslila na Kč 49 609 790,-. V případě, že zastupitelé schválí nákup těchto pozemků a nemovitostí, musí prodej majetku České republiky spravovaného Správou železnic projednat a odsouhlasit také vláda ČR.

„Důležitou součástí plánů města, která se dotýká dané oblasti, jsou i protipovodňová opatření na řece Svratce a revitalizace toku údolní nivy v oblasti Štýřického nábřeží. V budoucnosti by se na opuštěných pozemcích měla vybudovat mimo jiné i rekreační zeleň, která bude součástí lokálního biocentra v ochranném režimu a bude navazovat na blízkou cyklostezku vedoucí do Modřic, na zahrádkářskou kolonii a řeku. Nedokončená poliklinika bude muset být zbořena a také na jejím pozemku město zbuduje park,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Rozsáhlý areál ve Štýřicích je momentálně v podstatě ruinou. Mnoho budov bylo pouze rozestavěno, a to včetně samotné polikliniky, dále i budovy garáží, autodílny. Součástí je velký nezastavěný pozemek kolem. Jakémukoli dalšímu budování bude muset předcházet demolice a sanace pozemku.

„Do území objektu nedokončené železniční polikliniky také zasahuje plánovaná přestavba Železničního uzlu Brno. V oblasti se bude budovat nová komunikace, která spojí ulici Pražákovu a Rosickou, a k ní i chodník a veřejné osvětlení. Také vznikne tramvajové kolejiště se smyčkou a technologickým vybavením. Díky těmto změnám bude oblast připravena k dalšímu urbanistickému vývoji jihu Brna. Do budoucna se počítá také se vznikem obchodů a služeb,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.