Odevzdání přihlášky je na spadnutí, Brno ve snaze stát se evropským hlavním městem kultury podpoří i Jihomoravský kraj

  • 01. června 2022
Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec. Tato čtyři města se ucházejí o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. S rozvojem kulturní infrastruktury i propagací pomůže městu i Jihomoravský kraj. Memorandum, které tuto spolupráci deklaruje, dnes brněnští radní doporučili ke schválení zastupitelům.

Zatím dvě česká města se pyšní titulem Evropské hlavní město kultury (EHMK). V roce 2000 se jím stala Praha, o 15 let později Plzeň. V roce 2028 by jejich řady rádo rozšířilo Brno. „Pro každé město se jedná o velkou příležitost, která začíná už nynějšími přípravami, vrcholí samotným kulturním rokem s celoročním programem festivalů, divadelních přehlídek a dalších akcí, ale zdaleka jím nekončí. Navázaná spolupráce v rámci města a regionu, ale i propojení s evropskou scénou přetrvává i později a dané město se díky tomu natrvalo zviditelňuje na mapě Evropy. A Brno i celá jižní Morava mají v tomto ohledu co nabídnout,“ prohlásila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nejen udělení titulu, ale i samotný proces přípravy pomáhá ve městech nastartovat a rozvinout kulturní infrastrukturu a spolupráci mezi jednotlivými aktéry v kulturních, kreativních a dalších souvisejících odvětvích. Při přípravě a realizaci kandidatury město spolupracuje s různými subjekty, zásadní je ovšem kooperace s Jihomoravským krajem. Cílem memoranda města a kraje, jež budou brněnští zastupitelé projednávat na svém následujícím zasedání 21. června, je deklarovat zájem na vzájemné spolupráci. Kraj se zapojí do příprav kandidatury, a pokud město Brno získá titul EHMK 2028, využije jej nejen ke své prezentaci, ale i k propagaci celého regionu. Nejde totiž jen o geografické území, ale především o síť různorodých vzájemně propojených komunit, organizací a lidí, kteří společně tvoří cenný regionální „ekosystém“ hodný zviditelnění, ochrany a rozvoje. „Kandidatura se nedotýká jenom Brna, ale celé jižní Moravy. Titul pro oceněné město je příležitost ke kulturnímu, urbanistickému i environmentálnímu rozvoji. Přináší nová pracovní místa a zlepšuje image. Je to mimořádná šance, jak zahraničním turistům říct, že stojí za to do Brna přijet. A když už tu budou, tak se podívají i na další místa v kraji. Naše kultura může Evropu obohatit,“ dodal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Základní koncept přihlášky, tzv. bid booku, budou zastupitelé schvalovat rovněž v červnu. Termín pro její odevzdání je 1. září. „Před projednáním zastupiteli se odehrají ještě dvě veřejné debaty. Na 7. června chystáme Brněnské kulturní fórum, které je určeno především odborné veřejnosti a pracovníkům v kultuře. Zahraniční hosté zde představí příklady z jiných evropských měst kultury s ohledem na témata, která jsou klíčová pro Brno. Tým Brno 2028 dále týden před zasedáním zastupitelstva, 14. června, v Asphalt Cycling Lab na Pellicově uspořádá tzv. Happy hours, kam může přijít kdokoliv, seznámit se s obsahem přihlášky a doptat se na to, co ho zajímá, nebo diskutovat s týmem připravujícím kandidaturu. Obsah bid booku vychází z diskusí, workshopů a participace mnoha institucí i samotných obyvatel, kteří třeba vyplňovali pocitovou mapu. I teď, když se odevzdání materiálů pro první kolo blíží do finále, chceme stále dávat prostor k zapojení všem zájemcům,“ uvedl náměstek primátorky pro kulturu Tomáš Koláčný.

Obsah přihlášky už je nyní jasný a poté, co jej schválí zastupitelstvo, jej během léta čekají kreativní textace a překlady. „Podrobnosti prozradíme později, zatím lze alespoň obecně říct, že jsme se především shodli na využití, obnově nebo rozvoji toho, co už město má a co by mělo nadále zůstat součástí jeho identity – namísto překotného budování nových věcí. Konkrétně třeba Bílý dům různé obory označily jako vhodný sdílený prostor, takže na podzim chystáme veřejné fórum a další program, který zapojí jak občany, tak odbornou veřejnost a představí další možnosti jeho využití v plné šíři. Už teď v květnu proběhly v rámci tohoto zaměření komentované prohlídky Bílého domu v rámci Open House Brno,“ připomněl radní pro kulturu Marek Fišer.

V prvním kole se posuzuje základní vize a splnění určitých podmínek ve městě. Následuje druhé kolo, v němž se vše rozpracovává do většího detailu a už se představují konkrétní projekty, které danou vizi naplňují, včetně dílčích rozpočtů. O tom, která města (jedno české a jedno francouzské) se stanou evropskými hlavními městy kultury pro rok 2028, bude jasno příští rok.

Více informací o projektu EHMK hledejte na www.brno2028.cz

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy