Přeskočit na obsah

Odborná platforma Living Lab má přinášet inovace na základě potřeb občanů

09. června 2021
Rozvoji města Brna, respektive celé Brněnské metropolitní oblasti v souladu se strategickým dokumentem #brno2050 napomůže i odborná platforma Living Lab, a to díky Memorandu o spolupráci/porozumění uzavřeném mezi městem a SMART INDUSTRY LAB, z.ú. Jeho znění dnes schválili brněnští radní.

Memorandem zúčastněné strany deklarují zájem o společnou koordinaci a využití odborných znalostí a kapacit souvisejících s koncepčním rozvojem města Brna, a to v souladu se strategickými dokumenty města Brna, s cílem zkvalitnit život obyvatel města Brna při respektování rostoucích nároků na moderní a odolné město evropského významu. Spolupráce účastníků memoranda bude realizována na otevřené odborné platformě Living Lab, jejímž nositelem je SMART INDUSTRY LAB, z.ú.

„Chceme rozvíjet spolupráci veřejné správy, výzkumu, podnikatelského sektoru a občanů na vytváření, ověřování a formulování nových služeb, podnikatelských myšlenek, trhů a technologií v reálných souvislostech a na principech společnosti 4.0,“ představil platformu náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dále uvedl: „Vyspělá společenství se musí vypořádat se změnami v mnoha oblastech, ať už jde o konektivitu, mobilitu a digitalizaci, nebo o vzdělávání, trh práce a změny v podnikání spojené se zvýšenými nároky na konkurenceschopnost. S tím přicházejí i nová rizika a nebezpečí. Zaměříme se proto především na koordinaci opatření v oblastech kybernetické bezpečnosti a ochrany takzvaných měkkých cílů veřejného prostoru, jako jsou veřejná prostranství, nebo objektů či akcí veřejné správy, škol a školských zařízení.“

Veškeré náklady, výdaje a závazky, které vzniknou z tohoto memoranda jeho signatářům, včetně přípravy jakýchkoli nabídek, marketingových nákladů, školení, cestovních a jiných podobných nákladů, ponese každá strana samostatně. Platnost memoranda je sjednána na dobu neurčitou a upravuje i oblast publicity.
S memorandem nejsou spojené žádné náklady.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.