Přeskočit na obsah

Odborná platforma Living Lab má přinášet inovace na základě potřeb občanů

09. června 2021

Rozvoji města Brna, respektive celé Brněnské metropolitní oblasti v souladu se strategickým dokumentem #brno2050 napomůže i odborná platforma Living Lab, a to díky Memorandu o spolupráci/porozumění uzavřeném mezi městem a SMART INDUSTRY LAB, z.ú. Jeho znění dnes schválili brněnští radní.

Memorandem zúčastněné strany deklarují zájem o společnou koordinaci a využití odborných znalostí a kapacit souvisejících s koncepčním rozvojem města Brna, a to v souladu se strategickými dokumenty města Brna, s cílem zkvalitnit život obyvatel města Brna při respektování rostoucích nároků na moderní a odolné město evropského významu. Spolupráce účastníků memoranda bude realizována na otevřené odborné platformě Living Lab, jejímž nositelem je SMART INDUSTRY LAB, z.ú.

„Chceme rozvíjet spolupráci veřejné správy, výzkumu, podnikatelského sektoru a občanů na vytváření, ověřování a formulování nových služeb, podnikatelských myšlenek, trhů a technologií v reálných souvislostech a na principech společnosti 4.0,“ představil platformu náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dále uvedl: „Vyspělá společenství se musí vypořádat se změnami v mnoha oblastech, ať už jde o konektivitu, mobilitu a digitalizaci, nebo o vzdělávání, trh práce a změny v podnikání spojené se zvýšenými nároky na konkurenceschopnost. S tím přicházejí i nová rizika a nebezpečí. Zaměříme se proto především na koordinaci opatření v oblastech kybernetické bezpečnosti a ochrany takzvaných měkkých cílů veřejného prostoru, jako jsou veřejná prostranství, nebo objektů či akcí veřejné správy, škol a školských zařízení.“

Veškeré náklady, výdaje a závazky, které vzniknou z tohoto memoranda jeho signatářům, včetně přípravy jakýchkoli nabídek, marketingových nákladů, školení, cestovních a jiných podobných nákladů, ponese každá strana samostatně. Platnost memoranda je sjednána na dobu neurčitou a upravuje i oblast publicity.
S memorandem nejsou spojené žádné náklady.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.