Přeskočit na obsah

Odborná platforma Living Lab má přinášet inovace na základě potřeb občanů

09. června 2021
Rozvoji města Brna, respektive celé Brněnské metropolitní oblasti v souladu se strategickým dokumentem #brno2050 napomůže i odborná platforma Living Lab, a to díky Memorandu o spolupráci/porozumění uzavřeném mezi městem a SMART INDUSTRY LAB, z.ú. Jeho znění dnes schválili brněnští radní.

Memorandem zúčastněné strany deklarují zájem o společnou koordinaci a využití odborných znalostí a kapacit souvisejících s koncepčním rozvojem města Brna, a to v souladu se strategickými dokumenty města Brna, s cílem zkvalitnit život obyvatel města Brna při respektování rostoucích nároků na moderní a odolné město evropského významu. Spolupráce účastníků memoranda bude realizována na otevřené odborné platformě Living Lab, jejímž nositelem je SMART INDUSTRY LAB, z.ú.

„Chceme rozvíjet spolupráci veřejné správy, výzkumu, podnikatelského sektoru a občanů na vytváření, ověřování a formulování nových služeb, podnikatelských myšlenek, trhů a technologií v reálných souvislostech a na principech společnosti 4.0,“ představil platformu náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dále uvedl: „Vyspělá společenství se musí vypořádat se změnami v mnoha oblastech, ať už jde o konektivitu, mobilitu a digitalizaci, nebo o vzdělávání, trh práce a změny v podnikání spojené se zvýšenými nároky na konkurenceschopnost. S tím přicházejí i nová rizika a nebezpečí. Zaměříme se proto především na koordinaci opatření v oblastech kybernetické bezpečnosti a ochrany takzvaných měkkých cílů veřejného prostoru, jako jsou veřejná prostranství, nebo objektů či akcí veřejné správy, škol a školských zařízení.“

Veškeré náklady, výdaje a závazky, které vzniknou z tohoto memoranda jeho signatářům, včetně přípravy jakýchkoli nabídek, marketingových nákladů, školení, cestovních a jiných podobných nákladů, ponese každá strana samostatně. Platnost memoranda je sjednána na dobu neurčitou a upravuje i oblast publicity.
S memorandem nejsou spojené žádné náklady.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.