Přeskočit na obsah

Odbor zdraví vypsal čtyři dotační programy na příští rok

16. června 2021
Dotační výzvy pro rok 2022 za Odbor zdraví dnes schválili radní. Čtyři dotační programy jsou připraveny k samotnému vypsání. Výzvy budou zveřejněny na elektronické úřední desce magistrátu města Brna od 1. září 2021 a jednotliví zájemci se mohou hlásit po celý říjen.

„V dotačních programech Brno na příští rok počítá s celkovou částkou 5 238 000 korun. V dotačním titulu na podporu neformálních pečovatelů jsme vyčlenili 300 000 korun,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík. Program je určen pro organizace, které poskytují pomoc a podporu lidem starajícím se o své nejbližší – seniory, postižené členy rodiny a samozřejmě neziskové organizace podporující tyto lidi.

„Důležitou součástí jsou i programy na podporu pozůstalých při očekávané i neočekávané ztrátě bez rozdílu věku a příčiny úmrtí. Smrt jsme v naší společnosti vytěsnili a pracovat a pochopit potřeby lidí, kterým zemřela třeba nejbližší osoba, beru jako zásadní krok k otevření tohoto tématu obecně,“ dodal Petr Hladík. Další prostředky jsou rozděleny také pro projekty v oblasti rodinné politiky, na tento program město alokuje 4 168 000 korun.

Třetí dotační titul se zabývá činnostmi, které doplňují zdravotnické služby na území města Brna, a je na něj vyčleněno 400 000 korun. Konkrétně jde o organizace poskytující například rehabilitační služby u nemocných nebo postižených osob. O příspěvek se mohou ucházet i neziskové organizace, které se věnují dobrovolnictví či pomoci duševně nemocným lidem v Brně.

Poslední dotační výzva, kam bylo vyčleněno 370 000 korun, se věnuje prevenci násilí v rodině a obecně problematice domácího násilí. Jedná se především o právní poradenství včetně zastupování klientů, prevenci, akutní řešení krizových situací a zajištění lůžkových služeb pro lidi v nepříznivé sociální situaci z důvodu domácího násilí.

Žádosti o dotace bude možné odevzdávat v říjnu letošního roku a po formálním posouzení budou předány hodnoticí komisi k přezkoumání. Jednotliví žadatelé by měli být informováni o výsledcích dotačního řízení v březnu příštího roku.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.