Přeskočit na obsah

Odbor zdraví vypsal čtyři dotační programy na příští rok

16. června 2021

Dotační výzvy pro rok 2022 za Odbor zdraví dnes schválili radní. Čtyři dotační programy jsou připraveny k samotnému vypsání. Výzvy budou zveřejněny na elektronické úřední desce magistrátu města Brna od 1. září 2021 a jednotliví zájemci se mohou hlásit po celý říjen.

„V dotačních programech Brno na příští rok počítá s celkovou částkou 5 238 000 korun. V dotačním titulu na podporu neformálních pečovatelů jsme vyčlenili 300 000 korun,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík. Program je určen pro organizace, které poskytují pomoc a podporu lidem starajícím se o své nejbližší – seniory, postižené členy rodiny a samozřejmě neziskové organizace podporující tyto lidi.

„Důležitou součástí jsou i programy na podporu pozůstalých při očekávané i neočekávané ztrátě bez rozdílu věku a příčiny úmrtí. Smrt jsme v naší společnosti vytěsnili a pracovat a pochopit potřeby lidí, kterým zemřela třeba nejbližší osoba, beru jako zásadní krok k otevření tohoto tématu obecně,“ dodal Petr Hladík. Další prostředky jsou rozděleny také pro projekty v oblasti rodinné politiky, na tento program město alokuje 4 168 000 korun.

Třetí dotační titul se zabývá činnostmi, které doplňují zdravotnické služby na území města Brna, a je na něj vyčleněno 400 000 korun. Konkrétně jde o organizace poskytující například rehabilitační služby u nemocných nebo postižených osob. O příspěvek se mohou ucházet i neziskové organizace, které se věnují dobrovolnictví či pomoci duševně nemocným lidem v Brně.

Poslední dotační výzva, kam bylo vyčleněno 370 000 korun, se věnuje prevenci násilí v rodině a obecně problematice domácího násilí. Jedná se především o právní poradenství včetně zastupování klientů, prevenci, akutní řešení krizových situací a zajištění lůžkových služeb pro lidi v nepříznivé sociální situaci z důvodu domácího násilí.

Žádosti o dotace bude možné odevzdávat v říjnu letošního roku a po formálním posouzení budou předány hodnoticí komisi k přezkoumání. Jednotliví žadatelé by měli být informováni o výsledcích dotačního řízení v březnu příštího roku.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.