Odbor kultury vydává newsletter. Řeší také zmírnění důsledků pandemie koronaviru

  • 08. dubna 2020
Odbor kultury Magistrátu města Brna začal jednou týdně vydávat newsletter informující kulturní sféru nejen o projektech a možnostech vedoucích ke zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19, ale i o současných událostech v brněnské kultuře. Jednotlivá vydání newsletteru jsou dostupná online.

„Naším cílem je nejen dostatečně informovat veřejnost o dění na brněnské kulturní scéně, ale také zavést dialog, který by mohl přinést vedle přehledu o současné situaci i nové nápady a podněty k jejímu řešení,“ přiblížil radní pro oblast kultury Marek Fišer, který se na newsletterech podílí společně s náměstkem primátorky Tomášem Koláčným.

V souvislosti s vládními a ministerskými opatřeními v důsledku pandemie COVID-19 dochází nejen k omezení činnosti kulturních a kreativních odvětví v Brně, ale hrozí také úplná likvidace řady subjektů působících na brněnské kulturní scéně. S ohledem na tuto skutečnost vedení města Brna v současnosti projednává návrhy předkládané radním Markem Fišerem a Odborem kultury MMB ke zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19.

„Uvědomujeme si, že kultura je nedílnou a potřebnou součástí života ve městě Brně a současná omezení vlády a ministerstev na ni drtivě doléhají. Z tohoto důvodu jsme s Odborem kultury MMB začali připravovat návrhy dotačního programu a návratné finanční výpomoci, které by brněnské kulturní nezřizované scéně mohly pomoci. Vycházíme přitom i z nedávného dotazníkového šetření Odboru kultury MMB, tak aby opatření reflektovala skutečné problémy a potřeby scény. Oba návrhy nyní projednáváme s vedením města Brna a v tuto chvíli jsou předloženy i k on-line připomínkování veřejnosti. Nezapomínáme ale ani na jiné oblasti, jednáme zároveň například o možnosti pomoci podnikatelskému sektoru všeobecně a o společném postupu na regionální úrovni s Jihomoravským krajem,“ doplnil na závěr Marek Fišer.

Jednotlivá vydání newsletteru jsou dostupná na stránkách Odboru kultury MMB i Brněnského kulturního parlamentu.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy