Přeskočit na obsah

Odbor kultury provedl šetření k evaluaci dotačního systému

03. března 2021
V lednu 2021 Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury Magistrátu města Brna uskutečnilo dotazníkové šetření v rámci pravidelné evaluace dotačního systému, která je zakotvena v Akčním plánu č. 1 pro období 2021–2022.

Dotazník se skládal z celkem 27 otázek rozdělených do osmi tematických sekcí. Respondenti byli také osloveni k účasti na tzv. kulatých stolech (diskuzních setkáních), které navazují na závěry tohoto dotazníku. Celkem proběhly čtyři s 18 zástupci kulturní scény. Mezi respondenty byli mluvčí velkých kulturních těles, spolků, hudebních klubů i členové hodnoticí komise.

Primárně oslovení dotazníkoví respondenti byli žadatelé o programovou dotaci Odboru kultury Magistrátu města Brna pro období 2021 a 2021–2022, a to z důvodu nejčerstvější zkušenosti se současným systémem přidělování dotace.

„V první vlně bylo přímo osloveno přes 350 žadatelů, následně dostali možnost participovat také odborní hodnotitelé. Potenciální respondenti byli poté znovu upozorněni na možnost vyjádřit se v lednovém newsletteru Odboru kultury a na Facebooku Brněnského kulturního parlamentu. Dotazník v období 5.–24. 1. 2021 vyplnilo celkem 116 respondentů a návratnost tak činí okolo 33 %. Jedná se o největší návratnost dotazníku od roku 2014, což nás velmi těší,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Respondenti odpovídali na dotazy typu, jakých dotačních výzev využívají mimo magistrátní, jak pravidelně o ně žádají, zda jsou pro ně informace o dotačních systémech jednoduše dohledatelné, zda využívají školení k podání žádosti a další.

„Z výsledků je například patrné, že více než polovina oslovených by ke své žádosti využila instruktážní video, objevila se také korelace mezi délkou vyplňování žádosti a úspěšností. Se získanými výsledky budeme pracovat a zohledníme je v další činnosti Odboru kultury. Chceme se zaměřit především na způsob seznamování veřejnosti s informacemi nebo na vylepšení technického řešení dotačního serveru,“ nastínil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Kompletní informace o dotazníkovém šetření jsou k dispozici na https://kulturniparlament.brno.cz/evaluace-dotacniho-systemu/.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.