Občanské návrhy rozšíří participativní rozpočet. Nápady na zlepšení života ve městě mohou podávat obyvatelé města přímo Radě města Brna

  • 27. dubna 2022
Nápady na zlepšení života ve městě je možné ode dneška podávat prostřednictvím webu navrhy.damenavas.cz. Jde o takzvané občanské návrhy, které může podat každý obyvatel Brna bez ohledu na trvalé bydliště. Spuštění webu i interní Metodiku občanských návrhů dnes schválila Rada města Brna.

Širší zapojení obyvatel do rozvoje města Brna – to si slibuje vedení města od tzv. občanských návrhů. Ty umožní lidem, aby své nápady na zlepšení života ve městě předkládali k projednání přímo Radě města Brna.

„Občanské návrhy jsme schválili letos v lednu jako další z nástrojů pro širší zapojení obyvatel do rozvoje města Brna. Oproti participativnímu rozpočtu, který má pevně stanovený harmonogram a maximální hodnotu pro jednotlivé projekty, mohou v tomto případě obyvatelé Brna nápady přihlašovat celoročně a bez finančního limitu, omezením není ani trvalé bydliště. Lidé tak získají možnost navrhnout i větší projekty, které svým rozsahem participativní rozpočet přesahují,“ sdělil 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Každý návrh bude Odborem participace posouzen z hlediska vhodnosti, tedy jestli je případná realizace v samostatné působnosti města, jestli se jedná o veřejně prospěšný projekt a zda nedochází k propagaci produktů, služeb, činnosti či stanoviska subjektů komerčního či nekomerčního charakteru ani náboženského či politického. „Vhodné návrhy budou zveřejněny v takzvané Galerii návrhů, kde jim občané Brna starší 18 let prostřednictvím Brno iD budou moci udělit kladný nebo záporný hlas. V případě, že návrh získá alespoň 10 000 podporujících, bude úřadem ve spolupráci s navrhovatelem zpracován a předložen k projednání v Radě města Brna,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Kromě souhlasu se spuštěním webových stránek navrhy.damenavas.cz dnes Rada města Brna schválila Metodiku občanských návrhů, která spolu se Zásadami podávání a projednání občanských návrhů tvoří ústřední dokumenty upravující průběh a celkové nastavení procesu občanských návrhů. „Zatímco zásady jsou dokumentem důležitým pro veřejnost, metodika má interní charakter, protože především definuje role jednotlivých subjektů vstupujících do procesu a fáze procesu občanských návrhů,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy