Přeskočit na obsah

O tematické miniweby města se bude starat nový dodavatel

25. srpna 2021

Jednotlivé oblasti, projekty, aktivity či zajímavosti z Brna město prezentuje prostřednictvím miniwebů. Nově se o jejich návrhy, tvorbu a rozvoj bude starat společnost Asseco Central Europe, a. s., kterou dnes vybrali radní. Miniweby poběží na stejné platformě, na jaké vzniká nový web města.

„Portál sociální péče, obecního bydlení, územního plánování nebo datový portál stejně jako prezentace Urban centra, informace o přípravě Brna na klimatickou změnu či projekt Sochařské Brno – to vše je již dnes snadno, v přehledné a kompaktní podobě k dohledání na internetu právě díky využití miniwebů,“ připomněl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a upřesnil: „Navazujeme na osvědčený postup z roku 2017, kdy město postupovalo obdobně. Realizací veřejné zakázky dosáhneme jednotného postupu při tvorbě miniwebů, jejich úpravách a vývoji v návaznosti na nově vznikající projekty v rámci Magistrátu města Brna.“

Vybraný dodavatel bude nové miniweby tvořit na platformě Liferay. „Jedná se o komplexní a moderní open source řešení pro tvorbu webů, správu integrovaných aplikací a sdílení dokumentů, na kterém vzniká nový web města Brna. Logicky jsem tedy požadovali, aby byla využita stejná platforma z důvodu snadné budoucí správy a integrace, což přinese i finanční úspory,“ řekl Ondřej Kotas, uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií.

Zadání veřejné zakázky bylo realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. K podání nabídky byl osloven neomezený počet dodavatelů. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku tří dodavatelů. Jeden z uchazečů byl hodnotící komisí vyloučen z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. Následně doporučila komise radě města jako nejvýhodnější nabídku dodavatele Asseco Central Europe, a. s., se sídlem Budějovická 778/3a, Michle 140 00 Praha 4. Nabídková cena činí: 840 Kč bez DPH, 1 016,40 Kč včetně DPH za jednu člověkohodinu poskytovaných služeb.

Příklady miniwebů města Brna
•    priprav.brno.cz
•    urbancentrum.brno.cz
•    socialnipece.brno.cz
•    bydleni.brno.cz
•    upmb.brno.cz
•    socharske.brno.cz
•    data.brno.cz


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.