Přeskočit na obsah

O tematické miniweby města se bude starat nový dodavatel

25. srpna 2021
Jednotlivé oblasti, projekty, aktivity či zajímavosti z Brna město prezentuje prostřednictvím miniwebů. Nově se o jejich návrhy, tvorbu a rozvoj bude starat společnost Asseco Central Europe, a. s., kterou dnes vybrali radní. Miniweby poběží na stejné platformě, na jaké vzniká nový web města.

„Portál sociální péče, obecního bydlení, územního plánování nebo datový portál stejně jako prezentace Urban centra, informace o přípravě Brna na klimatickou změnu či projekt Sochařské Brno – to vše je již dnes snadno, v přehledné a kompaktní podobě k dohledání na internetu právě díky využití miniwebů,“ připomněl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a upřesnil: „Navazujeme na osvědčený postup z roku 2017, kdy město postupovalo obdobně. Realizací veřejné zakázky dosáhneme jednotného postupu při tvorbě miniwebů, jejich úpravách a vývoji v návaznosti na nově vznikající projekty v rámci Magistrátu města Brna.“

Vybraný dodavatel bude nové miniweby tvořit na platformě Liferay. „Jedná se o komplexní a moderní open source řešení pro tvorbu webů, správu integrovaných aplikací a sdílení dokumentů, na kterém vzniká nový web města Brna. Logicky jsem tedy požadovali, aby byla využita stejná platforma z důvodu snadné budoucí správy a integrace, což přinese i finanční úspory,“ řekl Ondřej Kotas, uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií.

Zadání veřejné zakázky bylo realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. K podání nabídky byl osloven neomezený počet dodavatelů. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku tří dodavatelů. Jeden z uchazečů byl hodnotící komisí vyloučen z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. Následně doporučila komise radě města jako nejvýhodnější nabídku dodavatele Asseco Central Europe, a. s., se sídlem Budějovická 778/3a, Michle 140 00 Praha 4. Nabídková cena činí: 840 Kč bez DPH, 1 016,40 Kč včetně DPH za jednu člověkohodinu poskytovaných služeb.

Příklady miniwebů města Brna
•    priprav.brno.cz
•    urbancentrum.brno.cz
•    socialnipece.brno.cz
•    bydleni.brno.cz
•    upmb.brno.cz
•    socharske.brno.cz
•    data.brno.cz


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.