Přeskočit na obsah

O prominutí nájemného mohou lidé žádat do půlky srpna. Radní dnes schválili postup

15. července 2020
Záměr částečně nebo úplně odpustit nájemné nebytových prostor lidem a organizacím, které opatření proti šíření koronaviru omezila v činnosti, schválili radní už v dubnu. Nyní, v návaznosti na vládní program COVID – Nájemné, stanovili postup, jak o městskou podporu zažádat.

„Naší snahou bylo od počátku krize nabídnout podnikatelům v nejvíce postižených oblastech systémové řešení a pomoci jim tak vyrovnat se s ekonomickými dopady pandemie. Toto opatření je jedním z celého balíčku, který zahrnoval například rozšíření účelů, pro jaké lze využít udělené dotace, nebo odpuštění plateb ubytovacích zařízení za městské pobytové taxy. Naši ochotu kompenzovat postiženým subjektům náklady na nájemné jsme proklamovali už v dubnu, ale aby byl proces co nejefektivnější a nejjednodušší, bylo potřeba počkat na kroky, které v tomto ohledu podnikne vláda, a na ně pak navázat,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výzvu pro COVID – Nájemné, program podpory podnikatelů postižených opatřeními proti šíření koronaviru, zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. června. Filozofie tohoto dotačního programu je postavena na skutečnosti, že stát vyplatí danému podnikateli 50 % nájemného za období 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020 (tedy II. čtvrtletí 2020) za předpokladu, že dalších minimálně 30 % nájemného za stejné období sleví pronajímatel.

Program města má širší cílovou skupinu než program vlády. Žadatelé jsou proto rozděleni do dvou skupin: žadatelé A jsou ti, kdo splňují zároveň podmínky ministerstva, žadatelé B jsou ti, kteří pravidlům COVID – Nájemné neodpovídají.

„Velice zjednodušeně lze říci, že se jedná na jedné straně o skupinu podnikatelů a na straně druhé o nepodnikatelský sektor, jako například spolky. O prominutí nájmu mohou žádat nájemci nebytových prostor, ale také pozemků sloužících jako sportoviště nebo výcvikové plochy autoškol,“ doplnil náměstek primátorky pro oblast správy majetku Jiří Oliva. Opatření se nevztahuje na pronájem garáží nebo parkovacích stání či reklamních ploch. „Zároveň musí jít o nemovitosti, které jsou ve správě Magistrátu města Brna nebo příspěvkových organizací zřizovaných městem. K pronajímateli nesmí mít nájemce-žadatel k 31. březnu letošního roku vedený dluh,“ dodal. Z okruhu žadatelů jsou také vyňaty případy, kdy je nájemcem stát nebo kraj, případně jimi zřízené právnické osoby.

V případě žadatelů typu A je nutné, aby se jejich žádostmi Zastupitelstvo města Brna zabývalo na svém zasedání plánovaném na 8. září, neboť tito žadatelé musejí v programu COVID – Nájemné doložit ministerstvu potvrzení pronajímatelů o slevě z nájemného nejpozději do konce září.

Pokud jde o výši odpuštění nájemného či jeho části ze strany města, jedná se o suverénní rozhodnutí zastupitelů.  „V případě žadatelů typu A je však v návaznosti na program COVID – Nájemné nutné, aby sleva ze strany města činila minimálně 30 % nájemného za rozhodné období. Výši slevy z nájmu u žadatelů typu B budou zastupitelé posuzovat individuálně, s ohledem na jednotlivé typy žadatelů,“ dodal Jiří Oliva.

Závazný formulář žádosti spolu s podrobnými pravidly pro jejich podávání a administraci najdete zde. Žadatelé se mohou hlásit do 14. srpna 2020.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.