O prominutí nájemného mohou lidé žádat do půlky srpna. Radní dnes schválili postup - Tiskový servis

O prominutí nájemného mohou lidé žádat do půlky srpna. Radní dnes schválili postup

  • 15. července 2020
  • 3 minuty čtení

Záměr částečně nebo úplně odpustit nájemné nebytových prostor lidem a organizacím, které opatření proti šíření koronaviru omezila v činnosti, schválili radní už v dubnu. Nyní, v návaznosti na vládní program COVID – Nájemné, stanovili postup, jak o městskou podporu zažádat.

„Naší snahou bylo od počátku krize nabídnout podnikatelům v nejvíce postižených oblastech systémové řešení a pomoci jim tak vyrovnat se s ekonomickými dopady pandemie. Toto opatření je jedním z celého balíčku, který zahrnoval například rozšíření účelů, pro jaké lze využít udělené dotace, nebo odpuštění plateb ubytovacích zařízení za městské pobytové taxy. Naši ochotu kompenzovat postiženým subjektům náklady na nájemné jsme proklamovali už v dubnu, ale aby byl proces co nejefektivnější a nejjednodušší, bylo potřeba počkat na kroky, které v tomto ohledu podnikne vláda, a na ně pak navázat,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výzvu pro COVID – Nájemné, program podpory podnikatelů postižených opatřeními proti šíření koronaviru, zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. června. Filozofie tohoto dotačního programu je postavena na skutečnosti, že stát vyplatí danému podnikateli 50 % nájemného za období 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020 (tedy II. čtvrtletí 2020) za předpokladu, že dalších minimálně 30 % nájemného za stejné období sleví pronajímatel.

Program města má širší cílovou skupinu než program vlády. Žadatelé jsou proto rozděleni do dvou skupin: žadatelé A jsou ti, kdo splňují zároveň podmínky ministerstva, žadatelé B jsou ti, kteří pravidlům COVID – Nájemné neodpovídají.

„Velice zjednodušeně lze říci, že se jedná na jedné straně o skupinu podnikatelů a na straně druhé o nepodnikatelský sektor, jako například spolky. O prominutí nájmu mohou žádat nájemci nebytových prostor, ale také pozemků sloužících jako sportoviště nebo výcvikové plochy autoškol,“ doplnil náměstek primátorky pro oblast správy majetku Jiří Oliva. Opatření se nevztahuje na pronájem garáží nebo parkovacích stání či reklamních ploch. „Zároveň musí jít o nemovitosti, které jsou ve správě Magistrátu města Brna nebo příspěvkových organizací zřizovaných městem. K pronajímateli nesmí mít nájemce-žadatel k 31. březnu letošního roku vedený dluh,“ dodal. Z okruhu žadatelů jsou také vyňaty případy, kdy je nájemcem stát nebo kraj, případně jimi zřízené právnické osoby.

V případě žadatelů typu A je nutné, aby se jejich žádostmi Zastupitelstvo města Brna zabývalo na svém zasedání plánovaném na 8. září, neboť tito žadatelé musejí v programu COVID – Nájemné doložit ministerstvu potvrzení pronajímatelů o slevě z nájemného nejpozději do konce září.

Pokud jde o výši odpuštění nájemného či jeho části ze strany města, jedná se o suverénní rozhodnutí zastupitelů.  „V případě žadatelů typu A je však v návaznosti na program COVID – Nájemné nutné, aby sleva ze strany města činila minimálně 30 % nájemného za rozhodné období. Výši slevy z nájmu u žadatelů typu B budou zastupitelé posuzovat individuálně, s ohledem na jednotlivé typy žadatelů,“ dodal Jiří Oliva.

Závazný formulář žádosti spolu s podrobnými pravidly pro jejich podávání a administraci najdete zde. Žadatelé se mohou hlásit do 14. srpna 2020.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz


Další články z rubriky