Nový Územní plán města Brna míří ven: dnes byl zveřejněn jeho návrh - Tiskový servis

Nový Územní plán města Brna míří ven: dnes byl zveřejněn jeho návrh

 • 26. června 2024
 • 3 minuty čtení

Návrh nového Územního plánu města Brna (NÚP) určený pro veřejné projednání je ode dneška dostupný na městském portálu územního plánování. Tato aktualizovaná verze vznikla na základě společného jednání. Během prvních měsíců tohoto roku se k podobě NÚP mohly vyjádřit především dotčené orgány, jako jsou ministerstva, krajský úřad nebo sousední obce, ale současně i veřejnost a jednotlivé městské části. Po zákonném vypořádání požadavků a připomínek byl návrh upraven do aktuální podoby. Veřejné projednání je plánováno na 31. července 2024 od 13 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně.

Územní plán je nejdůležitějším strategickým dokumentem města. Velmi proto vítám, že ten nový brněnský reaguje na potřeby města a jeho obyvatel. Územní plán bude nabídkový, přinese tak nové možnosti pro bydlení i pracovní příležitosti. Jako funkční dokument se zaměří také na soulad udržitelné dopravy, veřejných prostranství a občanské vybavenosti,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Předkládaný územní plán je jasně čitelný. V plochách přestavby nabízí maximální možný udržitelný rozvoj města, naopak plochy stabilizované chrání, aby nedocházelo k přestavbě, jež narušuje dochovaný charakter stávající zástavby. Pro nový územní plán je také důležité, že umožní Brnu lépe reagovat na globální změny klimatu, ať už podporou hospodaření s dešťovou vodou, výsadbou stromořadí, nebo větší ochranou zeleně v parcích či vnitroblocích. Zdůrazněn je i požadavek na minimální plošné zastoupení zeleně v plochách bydlení, a to konkrétně v bydlení všeobecném v rozsahu 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru. Nejméně 30 % z této plochy zeleně musí být navíc vždy na terénu. Tentýž prostor pro zeleň zároveň nesmí být opakovaně použit pro jiný stavební záměr,“ doplnil radní města Brna pro územní plánování Petr Bořecký.

Návrh NÚP prošel od roku 2022 mnoha úpravami. „Zapracovali jsme zejména pokyny, které byly schváleny brněnskými zastupiteli 21. června 2022. Jde mimo jiné o stanovení přísnějších podmínek pro stabilizovaná území nebo vymezení nového typu funkční plochy pro individuální bydlení, který je specifický především pro některé městské části kolem širšího centra Brna. Územní plán byl převeden do jednotného standardu dle celostátní vyhlášky. Nová je vizuální stránka, názvosloví, kódování a názvy typů ploch. Nový územní plán také reaguje na aktuální změny na území města a zákonné požadavky,“ uzavřel ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek.

Projednání NÚP naplánované na 31. července 2024 je na rozdíl od již uskutečněného společného jednání primárně určeno pro veřejnost. Zároveň je také možné od data zveřejnění návrhu (tj. již od 26. června) až do 7. srpna 2024 zasílat námitky a připomínky k vystavenému návrhu, a to přímo pořizovateli – Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, přičemž z důvodu organizační změny bude od 1. července 2024 pořizovatel součástí Odboru územního plánování a stavebního řádu. Oddělení pořizování územněplánovací dokumentace a územněplánovacích podkladů zůstává nadále umístěno na Kounicově 67, kde je od dnešního dne již celý návrh NÚP zveřejněn k nahlédnutí a je zde na podatelně možné uplatnit námitky a připomínky.

Po vypořádání námitek a připomínek veřejnosti bude NÚP schvalovat Zastupitelstvo města Brna. Předpokládaný termín pro vydání je přelom let 2024/2025 a pro nabytí účinnosti pak první čtvrtletí roku 2025.

Návrh NÚP pro veřejné projednání je v plném rozsahu dostupný na portálu územního plánování města Brna – https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-pro-verejne-projednani-2024/. Zde jsou rovněž průběžně aktualizovány podrobnější informace včetně důležitých termínů.

Zpracovatelem dokumentu je Kancelář architekta města Brna, průběžně na něm intenzivně spolupracovala s pořizovatelem i samosprávou, a to především skrze určeného zastupitele Petra Bořeckého, který má v gesci územní plánování.

 • Kontakt pro média

  Filip Poňuchálek

  tiskový mluvčí Magistrátu města Brna

 • Kontakt pro média

  Šárka Reichmannová

  Vedoucí oddělení PR a komunikace, Kancelář architekta města Brna

Další články z rubriky