Přeskočit na obsah

Nový generel napoví, jak by se měl v příštích letech rozvíjet Ústřední hřbitov

10. srpna 2022
Rada města Brna na dnešní schůzi vzala na vědomí nový Generel Ústředního hřbitova v Brně.

Správa hřbitovů města Brna, které má Ústřední hřbitov na starosti, vznesla v minulém roce požadavek na vytvoření nového strategického dokumentu. Ten by měl sloužit pro budoucí rozhodování o rozvoji tohoto cenného území. Generel vypracovala Kancelář architekta města Brna a lze ho prakticky využít v otázce budoucího vývoje a ochrany Ústředního hřbitova a jeho okolí z urbanisticko-architektonického hlediska, nastiňuje možné cesty ve způsobu pohřbívání a podobně,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dokument tvoří dva hlavní celky: analytická a návrhová část. V první jsou představeny veškeré dostupné informace o Ústředním hřbitově, a to z historického pohledu, popsány jsou zde majetkové poměry, památková ochrana, dopravní obslužnost, stav vegetace atd. „Každou dílčí část doplňuje vyhodnocení
a shrnutí problematických faktorů. Toto vyhodnocení je poté rozvíjeno v návrhové části generelu, kde jsou popsány způsoby řešení, a tedy i možný rozvoj hřbitova v budoucích letech,
“ doplnil Petr Hladík.

Generel Ústředního hřbitova města Brna zpracovala Kancelář architekta města Brna. Přípustná stanoviska k němu vydal Odbor památkové péče Magistrátu města Brna, který dokument konzultoval s Národním památkovým ústavem, i Odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje.

Generel bude vyvěšen na webových stránkách Správy hřbitovů města Brna a taktéž na stránkách Odboru životního prostředí MMB.

Brněnský Ústřední hřbitov vznikl v roce 1883 podle projektu architekta Aloise Prastorfera a kromě obřadní síně od Bohuslava Fuchse a krematoria od Ernsta Wiesnera zahrnuje mnoho mimořádně hodnotných plastik a náhrobků. Více najdete na webu: http://www.hrbitovybrno.cz/ustredni-hrbitov.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí MMB

tel.: +420 542 172 162

mobil: +420 773 785 318

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.