Přeskočit na obsah

Nový dokument omezí výkopové práce při budování optických sítí a jejich ochranné technické infrastruktury. Uleví dopravě i chodcům, ušetří se také peníze

17. března 2021

Má zamezit zbytečným a opakovaným výkopovým pracím v zahuštěné městské zástavbě a s tím spojeným dopravním omezením, diskomfortu chodců, zbytečným zásahům do zeleně, ale také díky koordinaci postupů, technologií i samotných staveb ušetřit finanční prostředky. To jsou hlavní benefity dnes Radou města Brna schváleného Městského standardu pro budování komunikační infrastruktury. Závazný je pro město a jím vlastněné společnosti, pro soukromé investory je doporučený, spolupráce s městem by však měla být oboustranně výhodná.

„Ani si to neuvědomujeme, ale pod povrchem města neustále proudí obrovské objemy dat. Vysokorychlostní internet, komunikace mezi semafory na chytrých křižovatkách nebo třeba informace, které potřebuje dopravní podnik pro provoz svých vozidel a pro cestující – to vše je vedeno především optickými sítěmi, které jsou uloženy v kabelovodech. A neustálý rozvoj města i komunikačních technologií s sebou logicky přináší stále větší požadavky na tuto infrastrukturu. Jakékoliv servisní zásahy nebo navyšování kapacity v zahuštěné městské zástavbě, ale i připojování nových objektů či celých území znamená výkopové práce. Je to neekonomické, přináší to dopravní komplikace, není to příliš bezpečné pro chodce a trpí tím také městská zeleň,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Základní přínosy Standardu přiblížil náměstek primátorky pro investice Robert Kerndl: „Především by se měla minimalizovat četnost a rozsah výkopových prací na území města. Důležité je sjednocení dokumentace, postupů a používaných materiálů při budování nebo obnově komunikační infrastruktury. Zároveň jsou stanovena pravidla pro investory liniových staveb ve městě. Díky komunikaci mezi městem, jeho společnostmi a případně i dalšími stavebníky bude možné zvolit vhodnou kapacitu včetně rezervy pro budoucí využití.“

Do praxe tento dokument uvádí, jak z hlediska města, jeho obyvatel i nových stavebníků nejvhodněji postupovat. Pokud další subjekt nově pokládá optické kabely nebo se k těm stávajícím připojuje, měl by v ideálním případě informovat město. V případě, že by došlo ze strany města k časovému souladu, či znalosti jeho záměru k rozvoji lokality, mohly by se práce zkoordinovat. Často totiž v určitých lokalitách zainteresované subjekty města počítají s dlouhodobými projekty, které budou dříve či později vyžadovat propojení optické sítě. „Je důležité, aby město a městské firmy měly včas informace o připravované stavební činnosti a mohly tak vstoupit do jednání o možné spolupráci na projektu ve formě připojení komunikační infrastruktury do společného výkopu. Zároveň jsme si vědomi toho, že neexistuje právní vymahatelnost poskytování těchto informací a záleží tak na vstřícnosti a vzájemné domluvě,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Standard je návodem, jak chytře plánovat a realizovat liniové stavby tak, aby se minimalizovala potřeba výkupů po dokončení těchto děl. Umožňuje bezvýkopové budování nejen optických tras, ale i infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Navíc sdružením několika vedení do jednoho prostoru uvolňuje prostor pod zemí pro kořeny ve městě tolik potřebných stromů. Tento standard je výsledkem téměř dvouleté spolupráce Technických sítí Brno, Brněnských komunikací, Tepláren Brno, Dopravního podniku města Brna, Brněnských vodovodů a kanalizací, odboru investičního a odboru městské informatiky,” dodal předseda představenstva Technických sítí Brno Michal Marciniszyn.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.