Přeskočit na obsah

Nové smysluplné využití pro brownfieldy: Brno se zapojí do projektu Soběstačnost sociálního zemědělství ve městě prostřednictvím uhlíkových kompenzací

24. listopadu 2021

Brno zpřístupní část vybraného brownfieldu, který je v jeho vlastnictví, aby na jeho pozemku mohla proběhnout experimentální část projektu „Soběstačnost sociálního zemědělství ve městě prostřednictvím uhlíkových kompenzací“ v rámci Grantové agentury Johanna Gregora Mendela Mendelovy univerzity v Brně. S podporou této aktivity dnes souhlasila Rada města Brna.

„Základní myšlenkou projektu je propojení Brna jako vlastníka městské plochy, konkrétně části nevyužívaného brownfieldu, společností, které chtějí snížit svoji uhlíkovou stopu, lidí s malou možností uplatnění na trhu práce a místních komunit,“ představila základní koncept primátorka města Brna Markéta Vaňková a dále uvedla: „Jedná se o takzvané sociální zemědělství. To kombinuje prvky zemědělské aktivity, sociální a terapeutické práce, vzdělávání a komunitní služby. Mezi nejdůležitější benefity patří pracovní zapojení lidí bez domova, případně dalších na trhu práce znevýhodněných skupin obyvatel. Hodnotná je i podpora místních komunit, díky ozelenění také snižování dopadů klimatické změny a zlepšení sociálního, ekonomického a environmentálního mikroprostředí města.“

Další podrobnosti pak doplnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík: „Jde o aktivitu, která není ekonomicky rentabilní a neobejde se bez podpory ze soukromých či veřejných zdrojů. Jednou z možností, jak ji dlouhodobě financovat, je využití poptávky po snižování uhlíkové stopy a takzvaných uhlíkových kompenzacích. V případě zemědělství je využíván princip obohacování půdy uhlíkem, který v ní zůstává, nedostává se tak do ovzduší. Půda se nejčastěji obohacuje o organický uhlík prostřednictvím materiálu, jako je kompost, biouhel nebo posklizňové zbytky. Tak jak se zvyšuje množství uhlíku v půdě, které je každoročně změřeno, mohou si zájemci určité množství v půdě vázaného uhlíku koupit a snížit si tak vlastní uhlíkovou stopu.“

V Brně se v současné době nachází 106 brownfieldů o celkové rozloze přes 290 hektarů. „Využitelných lokalit máme tedy v Brně aktuálně dostatek, takže nebude problém vytipovat vhodné místo, kde bude možné umístit velkoobjemové květináče, o které se bude zapojená skupina občanů starat a získávat tak pracovní návyky a zkušenosti pro další rozvoj. Dojde tak k zatraktivnění městských ploch, které budou smysluplně využity do doby, než bude zahájena jejich rekonverze,“ popsal zapojení města náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dodal: „Do projektu bude pasivně zapojena také společnost Teplárny Brno, a. s., která poskytne součinnost při vyhodnocování ekonomického přínosu pro firmy. Jedinečnost projektu také spočívá v propojení aktivit 4 fakult, přičemž každá z nich bude sledovat své dílčí cíle a na závěr dojde ke zhodnocení projektu ze stránky sociální, ekonomické, krajinářské a z pohledu mitigačních opatření pro změnu klimatu.“

V případě, že bude projekt úspěšný v žádosti o finanční podporu, měla by plánovaná spolupráce začít v příštím roce.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.