Nové brněnské nádraží je o krok blíž. Návrhy může podat 12 architektonických kanceláří, většina je ze zahraničí

  • 16. listopadu 2020
Soutěž o návrh nového hlavního nádraží pro Brno má za sebou „zahřívací kolo“. Odborná porota ze 46 zaslaných portfolií vybrala devět účastníků, kteří se připojí ke třem již dříve osloveným. Výzvu k podání návrhů tak obdrží 12 architektonických kanceláří, většinou ze zahraničí.

 „Jižní část Brna čekala na svou příležitost k rozvoji už dost dlouho a mezinárodní soutěž ji věřím přinese. Dohodli jsme se se Správou železnic, že přímo oslovíme tři experty, kteří mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Jsou to tvůrci nádraží ve Vídni, Rotterdamu a Berlíně. Potěšilo mě, že všichni svou účast potvrdili. Laťka je nastavená opravdu vysoko a skýtá naději, že Brno bude mít nejmodernější nádraží v Evropě,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická dvoufázová užší projektová soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně byla vyhlášena 31. srpna 2020, zadavatelem je město Brno a Správa železnic. Do 19. října běžela lhůta pro podání žádostí o účast; za zhruba měsíc a půl se jich v Kanceláři architekta města Brna sešlo 47. Při přezkoumání bylo zjištěno, že dvě žádosti jsou totožné, soutěžní porota jich tedy nakonec posuzovala 46.

 „Porota při hodnocení předložených žádostí postupovala podle soutěžních podmínek a hodnotila portfolia referenčních prací podle míry naplnění kritéria »celková urbanisticko-architektonická kvalita návrhu včetně dopravního řešení«. Vybíralo se celkem ve třech kolech a nakonec bylo v závěrečném hlasování potvrzeno devět účastníků, kteří budou moci podat návrh v 1. fázi soutěže,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Radní dnes výzvu k podání návrhů schválili.

 Jedná se o tyto architektonické kanceláře:

a. předem vybrané zadavatelem

1) Albert Wimmer ZT-GmbH;

2) Benthem Crouwel Architects (Benthem Crouwel International B.V.);

3) gmp International GmbH;

 b. vybrané soutěžní porotou

4) Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten;

5) ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura;

6) Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.;

7) Sn?hetta Architecture Landscape Architecture, PC.; Civitas, Inc; Thorton Tomasetti, Inc; 4ct s.r.o.;

8) DILLER SCOFIDIO + RENFRO, LLC;

9) OMA ME B.V.;

10) BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.;

11) Marc Mimram Architecture & Associés;

12) MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects &Planners.

 „Zasedání soutěžní poroty bylo organizováno jako online videokonference, která se konala 30. října. Nad portfolii jsme diskutovali asi čtyři hodiny a hodnotili jsme je zejména s ohledem na komplexnost referenčních prací, respektování kontextu místa a důraz na trvalou udržitelnost řešení vzhledem k životnímu prostředí a veřejným prostranstvím,“ nastínil radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

 „Porota se předběžně dohodla, že hodnoticí zasedání 1. fáze soutěže se podle soutěžních podmínek uskuteční 4. a 5. března 2021. Poté bude následovat 2. fáze, do níž postoupí čtyři účastníci, kteří návrhy dopracují do větší podrobnosti. Znovu bychom se nad nimi měli sejít v červnu a vybrat vítěze,“ upřesnil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy