Nová smlouva vyjasní práva a povinnosti při prodloužení ulice Markéty Kuncové - Tiskový servis

Nová smlouva vyjasní práva a povinnosti při prodloužení ulice Markéty Kuncové

  • 15. června 2022
  • 2 minuty čtení

Novou podobu smlouvy o spolupráci při prodloužení ulice Markéty Kuncové doporučili radní ke schválení zastupitelům. Smlouva mezi městem a společnostmi NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., a Brno Property Invest XV., a. s., reaguje na změnu v územním plánu i diskusi s obyvateli Baarova nábřeží. Projekt počítá s úpravou veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stavební náklady by se podle odhadu měly vyšplhat přibližně na 75,8 milionu korun bez DPH.

Smlouva, kterou musí schválit ještě zastupitelé, upravuje práva a povinnosti města a společností NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., a Brno Property Invest XV., a. s., ve vztahu k projektu „Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové“.

„Původní smlouva o výstavbě veřejné a dopravní infrastruktury mezi městem a Novou Zbrojovkou vymezovala práva a povinnosti v rámci přípravy i následných stavebních úprav ulice Markéty Kuncové. Při procesu získávání územního rozhodnutí došlo ke změně územního plánu a změnil se i význam tohoto dopravního napojení. Bylo tedy nutné původní stavební záměr přepracovat. Do nového záměru jsme zapracovali výsledky z diskuse mezi Novou Zbrojovkou, městem a jeho organizacemi, městskou částí Obřany a Maloměřice a Židenice i diskuse s občany Baarova nábřeží. Kvůli přepracování stavebního záměru je nutné uzavřít také upravenou smlouvu o spolupráci,“ vysvětlila primátorka města Markéta Vaňková

Projekt prodloužení ulice Markéty Kuncové je rozdělen do dvou etap. Jeho cílem je úprava veřejné dopravní a technické infrastruktury. „Řeší se chodníky, zelené pásy, cyklostezky, otázka odhlučnění okolní zástavby nebo vedení nekolejové městské hromadné dopravy,“ doplnila Markéta Vaňková. První etapu za odhadovanou částku 36,3 milionu korun bez DPH zajišťuje na své náklady společnost Nová Zbrojovka. Druhou etapu za přibližně 39,5 milionu korun bez DPH zafinancuje město. 

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky