Přeskočit na obsah

Nová smlouva umožní rozvoj e-shopu Brno iD

16. prosince 2020
Vedení města dnes schválilo uzavření nové příkazní smlouvy s Dopravním podnikem města Brna na zajištění dostupnosti služeb v e-shopu Brno iD. Díky této smlouvě bude možný další rozvoj této platformy.

Uzavřením nové příkazní smlouvy se ruší ta stávající, schválená v prosinci roku 2019, v rámci které brzy bude vyčerpána stanovená částka 1,95 milionu korun bez DPH. Další rozvoj integrované dostupnosti služeb v e-shopu Brno iD tak i s ohledem na tuto skutečnost vyžaduje uzavření nové smlouvy. Nejvhodnější období pro dohody o ukončení stávající a uzavření nové smlouvy je konec kalendářního roku. 

Inovovaná příkazní smlouva by měla městu sloužit k lepšímu dlouhodobému řízení rozvoje platformy Brno iD, která by měla postupně sjednocovat a nabízet stále se rozšiřující škálu služeb. Nová smlouva více upřesnila rozdíly v postupu mezi vylepšováním existujících a zadáváním tvorby zcela nových modulů,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Nová smlouva uzavřená na příští rok počítá s výdaji ve výši dvou milionů korun.

Na rok 2021 je v plánu především zaměření vývoje na integraci služeb z oblasti kultury. Vedle toho se má nadále rozvíjet a rozšiřovat škála služeb nabízených v již existujících modulech. Důležitou ambicí je také integrace celého portálu do připravovaného nového webu města Brna,“ dodal Tomáš Koláčný.


Mgr. Kateřina GardoňováTiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466mobil: +420 602 595 170e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.