Nová rampa křižovatky Jihlavská–Bítešská odlehčí dopravě a umožní výstavbu v lokalitě

  • 24. března 2021
Investiční záměr na novou jihovýchodní rampu křižovatky ulic Jihlavská a Bítešská dnes schválili brněnští radní. Stávající rampa musí ustoupit nejen prodloužení tramvajové trati do kampusu, ale také zasahuje do cenných stavebních pozemků. Vybudováním nového připojovacího pruhu na ulici Jihlavské se odlehčí dopravě z Osové a dalších komunikací pro připojení Starého Lískovce do ulice Jihlavské. Nová komunikace umožní i dopravní obslužnost lokality pro městskou výstavbu.

„Potřeba zpracování investičního záměru vznikla na základě připravované výstavby v městské části Brno-Starý Lískovec v nezastavěném prostoru na jižní straně ulice Jihlavská. Momentálně město spolu se soukromými investory připravuje v těchto místech výstavbu nové městské čtvrti v rámci projektu pod názvem Soubor staveb Západní brána Brno. V rámci projektu se počítá s výstavbou nových bytů, polyfunkčních objektů, ploch městské zeleně, ale i s tramvajovou zastávkou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podmínkou pro výstavbu je odstranění stávající nájezdní rampy, která zasahuje do stavebních pozemků a překáží prodloužení tramvajové trati do bohunického kampusu. „V rámci investice se počítá s odstraněním stávající rampy v délce asi 260 metrů a vybudování nové rampy včetně odbočovacího pruhu oblouku a připojovacího pruhu. Nově se vybuduje úsek cyklostezky podél Jihlavské mezi ulicemi Akademická a Netroufalky, asi 200 metrů nového chodníku, přechod s přejezdem pro cyklisty, rozšíření Jihlavské nebo jižní rameno v křižovatce Jihlavská – Netroufalky,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Nutné budou také přeložky stávajících sítí včetně veřejného osvětlení, které vedou v rušené rampě. Předpokládané náklady investice činí 34 milionů korun včetně DPH. Investiční záměr počítá s realizací přibližně do dvou let.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy