Přeskočit na obsah

Nová rampa křižovatky Jihlavská–Bítešská odlehčí dopravě a umožní výstavbu v lokalitě

24. března 2021
Investiční záměr na novou jihovýchodní rampu křižovatky ulic Jihlavská a Bítešská dnes schválili brněnští radní. Stávající rampa musí ustoupit nejen prodloužení tramvajové trati do kampusu, ale také zasahuje do cenných stavebních pozemků. Vybudováním nového připojovacího pruhu na ulici Jihlavské se odlehčí dopravě z Osové a dalších komunikací pro připojení Starého Lískovce do ulice Jihlavské. Nová komunikace umožní i dopravní obslužnost lokality pro městskou výstavbu.

„Potřeba zpracování investičního záměru vznikla na základě připravované výstavby v městské části Brno-Starý Lískovec v nezastavěném prostoru na jižní straně ulice Jihlavská. Momentálně město spolu se soukromými investory připravuje v těchto místech výstavbu nové městské čtvrti v rámci projektu pod názvem Soubor staveb Západní brána Brno. V rámci projektu se počítá s výstavbou nových bytů, polyfunkčních objektů, ploch městské zeleně, ale i s tramvajovou zastávkou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podmínkou pro výstavbu je odstranění stávající nájezdní rampy, která zasahuje do stavebních pozemků a překáží prodloužení tramvajové trati do bohunického kampusu. „V rámci investice se počítá s odstraněním stávající rampy v délce asi 260 metrů a vybudování nové rampy včetně odbočovacího pruhu oblouku a připojovacího pruhu. Nově se vybuduje úsek cyklostezky podél Jihlavské mezi ulicemi Akademická a Netroufalky, asi 200 metrů nového chodníku, přechod s přejezdem pro cyklisty, rozšíření Jihlavské nebo jižní rameno v křižovatce Jihlavská – Netroufalky,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Nutné budou také přeložky stávajících sítí včetně veřejného osvětlení, které vedou v rušené rampě. Předpokládané náklady investice činí 34 milionů korun včetně DPH. Investiční záměr počítá s realizací přibližně do dvou let.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací

Muzejku by měl do konce měsíce opustit problematický nájemce, budova se potom snad konečně dočká slíbeného znovuotevření restaurace

Dlouhodobé neplacení nájemného a záloh na energie, svévolné úpravy interiérů bez respektu k památkové hodnotě objektu, nefungující domluva a nakonec vyjádření na hraně pomluvy – takový je odkaz, který po sobě zanechává nájemce někdejší proslulé Muzejky. Po osmi letech marného čekání na nápravu dostal nájemce výpověď a do 31. května má prostory vyklidit. 

Projekt Nebýt na to sama II Míří k realizaci

Brněnští radní dnes projednali bod týkající se vítězného projektu participativního rozpočtu. Pokračovat budou aktivity zaměřené na lidi, již procházejí onkologickou léčbou Nebýt na to sama II.