Nová pracovní skupina vytvoří metodiku pro prodej domů - Tiskový servis

Nová pracovní skupina vytvoří metodiku pro prodej domů

  • 12. května 2020
  • 2 minuty čtení

Rada města Brna na svém včerejším zasedání zřídila pracovní skupinu pro tvorbu jednoznačné metodiky výpočtu návratnosti nutných oprav v kontextu podmínky zařazení domu na Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Skupina bude mít jedenáct členů.

Zastupitelstvo města Brna dne 15. 3. 2016 schválilo Postup města při prodeji bytového fondu a Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Tento seznam může být rozšířen za dodržení několika podmínek: Výše nákladů na potřebné opravy domu přesáhne výši nájemného, kterou lze z pronájmu získat za 15 let, a zároveň bude prodej doporučen zastupitelstvem dané městské části.

„K tomuto ale nebyla stanovena přesná metodika, která by městskou část navedla k standardizovanému způsobu tvorby výpočtu výše nákladů a výnosů a zastřešila postup v rámci všech městských částí. Pracovní skupina má tedy za cíl sjednotit a zprůhlednit přístup městských částí k výpočtu návratnosti bytových domů,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

„Zastupitelstvu města Brna byly doposud při jednání o prodeji bytového fondu předkládány rozdílné podklady z jednotlivých městských částí. Díky nové metodice bude případný budoucí prodej městských bytových a rodinných domů přehlednější a transparentnější,“ doplnil 2. náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Členy pracovní skupiny budou:

- Róbert Čuma (jako vedoucí pracovní skupiny), radní pro oblast majetku,
- Marek Lukáš, člen komise pro správu bytových domů RMČ Brno-střed,
- Miroslav Bárta, člen ZMČ Královo Pole,
- Marek Viskot, člen ZMB a předseda komise bydlení RMB,
- Jan Sponar, vedoucí Oddělení bytové výstavby Bytového odboru,
- Olga Nováková, vedoucí Úseku 3. náměstka primátorky,
- Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního,
- Pavel Dočkal, vedoucí Oddělení realitní ekonomiky Majetkového odboru,
- David Trllo, člen ZMB a místopředseda komise bydlení RMB,
- Jitka Ivičičová, členka ZMB a místopředsedkyně komise územního plánování a rozvoje RMB,
- dosud neurčený zástupce MČ Brno-střed. 

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 


Další články z rubriky