Přeskočit na obsah

Nová pracovní skupina vytvoří metodiku pro prodej domů

12. května 2020
Rada města Brna na svém včerejším zasedání zřídila pracovní skupinu pro tvorbu jednoznačné metodiky výpočtu návratnosti nutných oprav v kontextu podmínky zařazení domu na Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Skupina bude mít jedenáct členů.

Zastupitelstvo města Brna dne 15. 3. 2016 schválilo Postup města při prodeji bytového fondu a Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Tento seznam může být rozšířen za dodržení několika podmínek: Výše nákladů na potřebné opravy domu přesáhne výši nájemného, kterou lze z pronájmu získat za 15 let, a zároveň bude prodej doporučen zastupitelstvem dané městské části.

„K tomuto ale nebyla stanovena přesná metodika, která by městskou část navedla k standardizovanému způsobu tvorby výpočtu výše nákladů a výnosů a zastřešila postup v rámci všech městských částí. Pracovní skupina má tedy za cíl sjednotit a zprůhlednit přístup městských částí k výpočtu návratnosti bytových domů,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

„Zastupitelstvu města Brna byly doposud při jednání o prodeji bytového fondu předkládány rozdílné podklady z jednotlivých městských částí. Díky nové metodice bude případný budoucí prodej městských bytových a rodinných domů přehlednější a transparentnější,“ doplnil 2. náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Členy pracovní skupiny budou:

- Róbert Čuma (jako vedoucí pracovní skupiny), radní pro oblast majetku,
- Marek Lukáš, člen komise pro správu bytových domů RMČ Brno-střed,
- Miroslav Bárta, člen ZMČ Královo Pole,
- Marek Viskot, člen ZMB a předseda komise bydlení RMB,
- Jan Sponar, vedoucí Oddělení bytové výstavby Bytového odboru,
- Olga Nováková, vedoucí Úseku 3. náměstka primátorky,
- Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního,
- Pavel Dočkal, vedoucí Oddělení realitní ekonomiky Majetkového odboru,
- David Trllo, člen ZMB a místopředseda komise bydlení RMB,
- Jitka Ivičičová, členka ZMB a místopředsedkyně komise územního plánování a rozvoje RMB,
- dosud neurčený zástupce MČ Brno-střed. 

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.