Přeskočit na obsah

Nová pracovní skupina vytvoří metodiku pro prodej domů

12. května 2020

Rada města Brna na svém včerejším zasedání zřídila pracovní skupinu pro tvorbu jednoznačné metodiky výpočtu návratnosti nutných oprav v kontextu podmínky zařazení domu na Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Skupina bude mít jedenáct členů.

Zastupitelstvo města Brna dne 15. 3. 2016 schválilo Postup města při prodeji bytového fondu a Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Tento seznam může být rozšířen za dodržení několika podmínek: Výše nákladů na potřebné opravy domu přesáhne výši nájemného, kterou lze z pronájmu získat za 15 let, a zároveň bude prodej doporučen zastupitelstvem dané městské části.

„K tomuto ale nebyla stanovena přesná metodika, která by městskou část navedla k standardizovanému způsobu tvorby výpočtu výše nákladů a výnosů a zastřešila postup v rámci všech městských částí. Pracovní skupina má tedy za cíl sjednotit a zprůhlednit přístup městských částí k výpočtu návratnosti bytových domů,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

„Zastupitelstvu města Brna byly doposud při jednání o prodeji bytového fondu předkládány rozdílné podklady z jednotlivých městských částí. Díky nové metodice bude případný budoucí prodej městských bytových a rodinných domů přehlednější a transparentnější,“ doplnil 2. náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Členy pracovní skupiny budou:

- Róbert Čuma (jako vedoucí pracovní skupiny), radní pro oblast majetku,
- Marek Lukáš, člen komise pro správu bytových domů RMČ Brno-střed,
- Miroslav Bárta, člen ZMČ Královo Pole,
- Marek Viskot, člen ZMB a předseda komise bydlení RMB,
- Jan Sponar, vedoucí Oddělení bytové výstavby Bytového odboru,
- Olga Nováková, vedoucí Úseku 3. náměstka primátorky,
- Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního,
- Pavel Dočkal, vedoucí Oddělení realitní ekonomiky Majetkového odboru,
- David Trllo, člen ZMB a místopředseda komise bydlení RMB,
- Jitka Ivičičová, členka ZMB a místopředsedkyně komise územního plánování a rozvoje RMB,
- dosud neurčený zástupce MČ Brno-střed. 

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.